Chuyển Tiền Qua Internet Banking Vietinbank

*

Bạn đang xem: Chuyển tiền qua internet banking vietinbank

Cá nhân
doanh nghiệp

Xem thêm: Dự Báo Đường Đi Của Bão Số 8 Kompasu Như Thế Nào? Dự Báo Đường Đi Của Bão Kompasu Sắp Vào Biển Đông

Kết nối thương mại
Nhà chi tiêu Ngân hàng đầu tư tuyển chọn dụng trình làng

Thời gian giao dịch giao hàng khách mặt hàng tại những Chi nhánh, PGD của sarakhanov.com - Từ thứ hai tới sản phẩm công nghệ 6 (trừ ngày lễ, tết).


STT

NỘI DUNG

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

KHÁCH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG GÓI TÀI KHOẢN

Premium(1)

Plus(2)

Smart(3)

Basic(4)

Mức/Tỷ lệ phí

I

DỊCH VỤ sarakhanov.com IPAY (mobile + Internet)

1

Phí đăng ký

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Phí bảo trì dịch vụ(theo tháng)

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

9.000 VND

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

9.000 VND/tỷ giá bán quy đổi

3

Nhóm dịch vụ thương mại tài chính

3.1

Chuyển khoản trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

3.2

Chuyển khoản thường không tính hệ thống

Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

8.000 VND/GD

Từ 50.000.000 đ trở lên

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

0,01% GTGDtối thiểu 9.000 VNĐ/GD

3.3

Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Từ 2.000.000 trở xuốngMiễn phíMiễn phíMiễn phíKhông áp dụng6.000 VND/GD (*)
Từ 2.000.001 cho 300.000.000Miễn phíMiễn phíMiễn phíKhông áp dụng8.000 VND/GD (*)
Từ 300.000.001 đến 499.999.999Miễn phíMiễn phíMiễn phíKhông áp dụng0,0195% (*)

3.4

Nộp thuế điện tử

Trong hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Ngoài hệ thống

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

9.000 VND/GD

4

Duy trì thương mại dịch vụ biến cồn số dư Tài khoản thanh toán trên iPay (OTT)

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

Không áp dụng

5.000 VND/TK/tháng

5

Các dịch vụ bank điện tử khác

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

II

DỊCH VỤ SMS BANKING

1

Đăng ký thực hiện dịch vụ

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

2

Duy trì dịch vụ SMS biến động số dư tài khoản thanh toán(theo tháng)

2.1

Gói biến động số dư thanh toán giao dịch giá trị từ bỏ 30.000đ

TK VND

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

9.000 VND

TK ngoại tệ

Miễn phí

Miễn phí

Không áp dụng

Miễn phí

9.000 VND/tỷ giá chỉ quy đổi

2.2

Gói dịch chuyển số dư thanh toán giao dịch giá trị trường đoản cú 1.000đ

TK VND

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

14.000 VND

TK ngoại tệ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

14.000 VND/tỷ giá quy đổi

3

Duy trì thương mại dịch vụ SMS biến động số dư chi phí gửi tiết kiệm chi phí (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

2.000 VND

4

Duy trì dịch vụ thương mại SMS dịch chuyển số dư chi phí vay

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

3.500 VND/TK/tháng

5

Nhận thông báo nhắc nợ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

1.500 VND/SMS

III

DỊCH VỤ BANKPLUS

1

Đăng ký thực hiện dịch vụ

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

2

Duy trì dịch vụ (theo tháng)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

9.000 VND

3

Cấp lại PIN

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

4

Giao dịch(chuyển khoản hoặc thanh toán)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Miễn phí

(1) Gói PremiumMiễn phí giao dịch chuyển tiền trong sarakhanov.comMiễn phí chuyển khoản liên ngân hàngMiễn phí bảo trì dịch vụ iPayMiền phí thông tin số dư qua iPay MobileMiễn phí thông tin số dư qua SMSMiễn phí thống trị tài khoảnKhông cần bảo trì số dư trung bình tối thiểuDành cho quý khách ưu tiênPhí gói còn nếu không được xếp hạng KH ưu tiên: 18.000 VND

(2) Gói PlusMiễn phí giao dịch chuyển tiền trong sarakhanov.comMiễn phí chuyển khoản qua ngân hàng liên ngân hàngMiễn phí duy trì dịch vụ iPayMiễn phí thông tin số dư qua SMSMiễn phí làm chủ tài khoảnSố dư bình quân tối thiểu 5.000.000 VNDPhí gói ví như không bảo trì số dư BQ về tối thiểu : 40.000 VND

(3) Gói SmartMiễn phí chuyển khoản qua ngân hàng trong sarakhanov.comMiễn phí chuyển khoản liên ngân hàngMiễn phí bảo trì dịch vụ iPayMiễn phí thông báo số dư qua iPay MobileMiễn phí thống trị tài khoảnSố dư trung bình tối thiểu 2.000.000 VNDPhí gói giả dụ không gia hạn số dư BQ buổi tối thiểu : 15.000 VND

(4) Gói BasicMiễn phí thông tin số dư qua SMSMiễn phí làm chủ tài khoảnSố dư bình quân tối thiểu 2.000.000 VNDPhí gói nếu không gia hạn số dư BQ về tối thiểu : 15.000 VND

Chi tiết những Gói tài khoản giao dịch 0 giá thành tại:https://www.sarakhanov.com/vn/ca-nhan/tien-gui/tien-gui-khong-ky-han/tai-khoan-thanh-toan/

Khách hàng rất có thể thực hiện thay đổi gói miễn giá thành trên iPay mobile theo các bước:B1: Tải vận dụng iPay sản phẩm điện thoại tại Appstore/GooglePlayB2: Đăng nhập iPay Mobile.B3: Vào mục "Tài khoản" chọn thông tin tài khoản thực hiện thay đổi và bấm link "Đối gói tài khoản".B4: chọn gói thông tin tài khoản muốn chuyển, xác thực OTP hoàn tất chuyển đổi.