CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ

Bài 1.

Bạn đang xem: Chương trình bảng tính là gì

Chương trình bảng tính là gì?

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

Công dụng của việc trình diễn dữ liệu dạng bảng:

- Cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh

- Thực hiện những nhu cầu về giám sát và đo lường (tính tổng, mức độ vừa phải cộng, xác định giá chỉ trị lớn nhất, nhỏ nhất, ...)

- tất cả thể tạo biểu đồ từ dữ liệu bằng bảng đề đánh giá một phương pháp trực quan, cấp tốc chóng

2. Chương trình bảng tính

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế góp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các đo lường và tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ một biện pháp trực quan các số liệu có trong bảng

- Công cụ đặc trưng của bảng tính: gồm thanh công thức với bảng chọn DATA

a. Screen làm việc:

- những bảng chọn

- các nút lệnh thường dùng

- Cửa sổ làm việc chính

b. Dữ liệu

- Dạng số, văn bản với kết quả giám sát và đo lường luôn được trình diễn dưới dạng bảng trong cửa sổ có tác dụng việc

*

Hình 1. Các dữ liệu trong chương trình bảng tính​

c. Khả năng đo lường và sử dụng hàm gồm sẵn:

- Thực hiện cập nhật tự động công việc tính toán

- Sử dụng hàm để đo lường và thống kê rất thuận tiện

d. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Dễ dàng, mau lẹ lại thuận tiện

e.

Xem thêm: Xem Phim Chuyến Tàu Tốc Hành Bắc Cực Thuyết Minh, Phim Tàu Tốc Hành Bắc Cực Vietsub + Thuyết Minh

Tạo biểu đồ

Là một vào những dạng trình diễn dữ liệu cô đọng, trực quan

3. Screen làm việc của chương trình bảng tính

- Thanh công thức: hộp tên bao gồm chứa "Fx" cần sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

- Bảng chọn Data: chứa những bảng chọn File, Edit, Insert, Format, Data,…

- Trang tính gồm những cột và những hàng là miền làm việc bao gồm của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột cùng hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) sử dụng để chứa dữ liệu

*

Hình 2. Screen làm việc của chương trình bảng tính​

Ngoài ra:

- Trang tính là miền làm việc chính của bảng tính gồm có các cột, các hàng và những ô tính

- Vùng giao nhau giữa cột với hàng gọi là ô tính cần sử dụng để chứa dữ liệu

- thương hiệu cột được đánh số thứ tự A, B, C,…

- Tên mặt hàng được đánh số thứ tự là những chữ số 1, 2, 3, 4, …

- Ô được đánh số tên cột trước sản phẩm sau. Ví dụ: A5, B2, C9

- Khối ô là tập hợp những ô tính liện kề nhau

*

Hình 3. Cột, dòng, ô, khối ô vào trang tính​

4. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập dữ liệu vào trang tính

Các bước nhập dữ liệu vào trang tính:

- Bước 1: Nháy chuột chọn ô cần nhập dữ liệu

- Bước 2: Gõ dữ liệu từ bàn phím

- Bước 3: Gõ phím Enter để kết thúc nhập dữ liệu

Các biện pháp sửa dữ liệu:

- giải pháp 1: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

- biện pháp 2: Nháy chọn ô cần sửa → gõ F5 → Sửa → gõ phím Enter để kết thức

- phương pháp 3: Nháy chọn ô cần sửa → nháy chuột vào thanh công thức → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

b. Di chuyển bên trên trang tính

*

c. Gõ chữ việt trên trang tính

Sử dụng phần mềm Vietkey hoặc Unikey

Chú ý:Trước khi chọn fonts tiếng việt cần chọn cả trang tính bằng phương pháp nháy chuột vào ô giao nhau giữa tên cột và tên hàng ở góc trên mặt trái