Câu điều kiện loai 1

1. CÔNG THỨC câu đk loại 12. CÁCH DÙNG câu điều kiện loại 13. CÁCH DÙNG câu điều kiện loại 1 – một số trong những trường hợp quánh biệt4. BÀI TẬP về câu đk loại 1 – CÓ ĐÁP ÁN

Cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng – CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI một là loại câu điều kiện biểu đạt sự bài toán có thật, nhưng là sự việc rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Bài viết bao tất cả cấu trúc, biện pháp dùng, lấy ví dụ như sẽ giúp đỡ bạn học tiếng Anh kết quả và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loai 1

*


1. CÔNG THỨC câu điều kiện loại 1

Công thức: If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Trong mệnh đề điều kiện, đụng từ (V) chia ở thì hiện tại tại. Trong mệnh đề chính, hễ từ (V) phân tách ở dạng nguyên thể.=> Nói cách khác, nghỉ ngơi câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì hiện tại đơn. Mệnh đề chủ yếu dùng thi tương lai đơn.

Ví dụ:

If I tell her everything, she will know how much I love her. / giả dụ tôi nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện, cô ấy vẫn biết tôi yêu thương cô ấy nhiều như thế nào.=> trong mệnh đề điều kiện, hễ từ tell phân chia ở hiện tại, còn ngơi nghỉ mệnh đề chính, hễ từ know chia ở dạng nguyên mẫu.If it rains, we will not go to lớn the cinema. / nếu trời mưa công ty chúng tôi sẽ không đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim nữa.=> trong mệnh đề điều kiện, cồn từ rains chia ở thì hiện tại, còn nghỉ ngơi mệnh đề chính, cồn từ go được đặt ở dạng nguyên mẫu.

Tìm phát âm thêm các kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản:

Toàn tập cách áp dụng mệnh đề quan hệ trong giờ Anh

Cấu trúc Suggest trong giờ Anh tiếp xúc cơ phiên bản – phương pháp và biện pháp dùng

2. CÁCH DÙNG câu đk loại 1

2.1 Câu điều kiện loại 1 dùng để làm chỉ sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ:

If I get up early in the morning, I will go to school on time.

(Nếu tôi dậy mau chóng vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học tập đúng giờ.)

2.2 Câu điều kiện loại 1 hoàn toàn có thể sử dụng để đề xuất và gợi ý:

Ví dụ:

If you need a ticket, I can get you one. / nếu như khách hàng cần cài đặt vé, tôi hoàn toàn có thể mua dùm bạn một cái.

2.3 Câu điều kiện loại 1 dùng làm cảnh báo hoặc đe dọa

Ví dụ:If you come in, he will kill you. / nếu bạn bước vào đó, anh ta đang giết bạn.

3. CÁCH DÙNG câu điều kiện loại 1 – một vài trường hợp sệt biệt

Đôi khi hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề.Cách sử dụng này tức là sự câu hỏi này luôn tự động hóa xảy ra theo sau vấn đề khác.Ví dụ:If David has any money, he spends it. / giả dụ David có đồng nào, anh ấy đã tiêu đồng ấy.

Xem thêm: Lắp Ráp Đồ Chơi Chính Hãng, Giá Tốt, Lắp Ráp Xe Xúc Lật Hạng Nặng Lego

Có thể thực hiện “will” vào mệnh đề IF khi bọn họ đưa ra yêu thương cầuVí dụ:If you’ll wait a moment, I’ll find someone to help you. (= Please wait a moment … ) / nếu như khách hàng đợi một lát, tôi sẽ tìm fan giúp bạn.

Có thể thực hiện thì hiện tại tại tiếp tục (chẳng hạn như “are doing”) hoặc hiện tại tại xong xuôi (chẳng hạn như “have done”) vào mệnh đề IFVí dụ:If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. / Nếu họ muốn có không ít khách du lịch tham quan thì bảo tàng cần thật sạch sẽ.

4. BÀI TẬP về câu điều kiện loại 1 – CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: phân tách động từ vào ngoặc

1) If I _____ (study), I _____ (pass) the exams.2) If the sun _____ (shine), we _____ (walk) khổng lồ the town.3) If he _____ (have) a temperature, he _____ (see) the doctor.4) If my friends _____ (come), I _____ (be) very happy.5) If she _____ (earn) a lot of money, she _____ (fly) to lớn New York.6) If we _____ ( travel) to London, we _____ (visit) the museums.7) If you _____ (wear) sandals in the mountains, you _____ (slip) on the rocks.8) If Rita _____ (forget) her homework, the teacher _____ (give) her a low mark.9) If they _____ (go) to the disco, they _____ (listen) khổng lồ loud music.10) If you _____ (wait) a minute, I _____ (ask) my parents.

Bài tập 2: thực hiện những thông tin sau đây để sản xuất câu điều kiện sử dụng “IF”

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again._____________________________________________2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset._____________________________________________3. The office may be closed. In that case, Mike won’t be able to lớn get in._____________________________________________4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother lớn get things ready._______________________________________5. The tiệc nhỏ might go on all night. If it does, no one will want to vì any work tomorrow._____________________________________________6. Alice may miss the train. But she can get the next one._____________________________________________7. Is Jack going to enter the race? He’ll probably win it._____________________________________________8. Stop talking or you won’t understand the lesson_____________________________________________9. Fail to pay & they will cut off the electricity._____________________________________________10. Don’t touch that wire or you may get an electric shock._____________________________________________

_______Đáp án_______

Bài tập 1:

1. If I study, I will pass the exams.2. If the sun shines, we will walk to the town.3. If he has a temperature, he will see the doctor.4. If my friends come, I will be very happy.5. If she earns a lot of money, she will fly khổng lồ New York.6. If we travel to lớn London, we will visit the museums.7. If you wear sandals in the mountains, you will slip on the rocks.8. If Rita forgets her homework, the teacher will give her a low mark.9. If they go lớn the disco, they can listen khổng lồ loud music.10. If you wait a minute, I will ask my parents.

Bài tập 2:

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.2. If Liverpool is won, Terry will be upset3. If the office is closed, Mike will be able to get in4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother to get things ready.5. If the tiệc ngọt is go on all night, no one will want to vị any work tomorrow.6. If Alice misses the train, she can get the next one.7. If Jack is going to enter the race, he’ll probably win it.8. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.9. If you fail khổng lồ pay, they’ll cut off the electricity10. If you cảm ứng that wire, you may get an electricity shock.

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về câu điều kiện loại một trong tiếng Anh bao gồm công thức, bí quyết dùng, những ví dụ minh họa và bài tập áp dụng. Hi vọng bạn đọc đã sử dụng trong tương đối nhiều trường hợp và cải thiện kĩ năng giờ đồng hồ Anh của mình.