CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 2

Câu điều kiện là loại câu được thực hiện thông dụng phổ cập trong giờ Anh, bao gồm: câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3.


Trong bài học này cô Hoa sẽ chia sẻ cho những rất không thiếu công thức, biện pháp dùng khác nhau cho từng câu điều kiện cùng với bài xích tập để chúng ta rèn luyện vắt chắc loài kiến thức lý thuyết câu điều kiện. Hy vọng bài học này để giúp đỡ ích mang lại bạn nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh công dụng nhé!

*

Câu điều kiện dùng để làm nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà vấn đề đó chỉ rất có thể xảy ra khi đk được kể đến xảy ra. Câu điều kiện gồm gồm hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên đk (còn hotline là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ giỏi mệnh đề điều kiệnMệnh đề nêu lên tác dụng là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains - I will stay at home. So với ví dụ này sẽ sở hữu mệnh đề điều kiện: If it rains (nếu trời mưa) - mệnh đề chính: I will stay at home ( tôi vẫn ở nhà)

Loại

Công thức

Cách sử dụng

0

If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

 Điều kiện miêu tả thói quen, sự thật hiển nhiên

1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

 - Ví dụ: If the weather is nice, I will go swimming tomorrow.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 1 2

 Điều kiện có thể xảy ra ở bây giờ ở tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

 - Ví dụ: If I were you, I would follow her advice.

 Điều kiện không tồn tại thật ở hiện tại tại

3

If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

 - Ví dụ: If I had studied the lessons, I could have answered the questions.

 Điều kiện không có thật trong vượt khứ

4

If + S + had + V3/Ved, S + would + V

 - Ví dụ: If she hadn"t stayed up late last night, she wouldn"t be so tired now.

 

Lưu ý: hai mệnh đề trong câu điều kiện rất có thể đổi chổ lẫn nhau được: ví như mệnh đề bao gồm đứng trước thì giữa hai mệnh đề không đề xuất dấu phẩy, ngược lại thì phải gồm dấu phẩy làm việc giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn đang vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập siêng chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc tập chuyên chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

I. Câu điều kiện loại 1

1. Khái niệm:

Câu điều kiện loại I còn gọi là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai.

2. Cấu trúc:

If clause

Main clause

If + S + V s(es)...

S + will / can/ may + V1 (won"t/can"t + VI)

Hiểu cách khác trong câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì lúc này đơn, mệnh đề chủ yếu dùng thì tương lai đơn.IF + nhà ngữ 1 + Động từ phân chia ở thì bây giờ đơn + bổ ngữ, nhà ngữ 2 + WILL + Động từ bỏ nguyên mẫu mã + bổ ngữ (nếu có).

Chủ ngữ 1 và công ty ngữ 2 rất có thể trùng nhau. Xẻ ngữ có thể không có, tùy chân thành và ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF cùng mệnh đề chính hoàn toàn có thể đứng trước tuyệt sau hồ hết được.Trong câu điều kiện loại I, hễ từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì bây giờ đơn, còn đụng từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.

3. Phương pháp dùng:

Câu đk loại 1 còn có thể được hotline là câu đk hiện tại có thể có thật. Ta thực hiện câu điều kiện loại 1 để đề ra một điều kiện rất có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả rất có thể xảy ra.

Ví dụ:

 If I find her address, I’ll send her an invitation. ( giả dụ tôi kiếm tìm được showroom của cô ấy, tôi đã gửi lời mời cho tới cô ấy) => Đổi địa điểm 2 mệnh đề quan liêu hệ: I will send her an invitation if I find her address.)If John has the money, he will buy a Ferrari. (Nếu John có tương đối nhiều tiền, anh ấy sẽ sở hữu chiếc Ferrari)

Các lấy một ví dụ khác mang đến câu đk loại 1:

If Caroline và Sue prepare the salad, Phil will decorate the house.If Sue cuts the onions for the salad, Caroline will peel the mushrooms.Jane will hoover the sitting room if Aaron và Tim move the furniture.Elaine will buy the drinks if somebody helps her carry the bottles.

If Bob tidies up the kitchen, Anita will clean the toilet.

1 Phút share về TOEIC

Nếu những em mong ôn thi TOEIC có thể tham khảo: 

 

II. Câu đk loại 2

1. Khái niệm:

Câu đk loại 2 là câu điều kiện trái với thực tiễn ở hiện tại

2. Công thức: 

If clause

Main clause

If + S + V-ed /V2...

To be: were / weren"t

 

S + would / could / should + V1 (wouldn"t / couldn"t + V1)

Ví dụ: Trong câu điều kiện loại II, rượu cồn từ của mệnh đề đk chia sống bang thái biện pháp (past subjunctive), rượu cồn từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện trên (simple conditional). Chú ý: Bàng thái biện pháp (Past subjunctive) là bề ngoài chia rượu cồn từ giống hệt như thì quá khư đơn, riêng rượu cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho toàn bộ các ngôi.

If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi tất cả một triệu đô la, tôi sẽ sở hữu chiếc xe cộ đó.) bây giờ tôi không cóIf he had more time, he would learn karate. ( giả dụ anh có khá nhiều thời gian, anh đã học karate.) ⇐ thời gian không tồn tại nhiềuShe would spend a year in the USA if it were easier to get a green card. Cô ấy đang dành một năm ở Mỹ nếu tiện lợi có được thẻ xanh). ⇐ thực tế để đưa được thẻ xanh của Mỹ rất khóIf I lived on a lonely island, I would run around naked all day. (Nếu tôi sinh sống trên một hòn đảo cô đơn, tôi vẫn khỏa thân chạy quanh cả ngày.) ⇐ thực tiễn bạn không có hòn đảo nào

III. Câu điều kiện loại 3

1. Khái niệm

Câu đk loại 3 là câu điều kiện không có thực trong thừa khứ.

Điều kiện ko thể xẩy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước mong mỏi trong vượt khứ, một đưa thiết trái ngược với hoàn cảnh ở vượt khứ.

2. Cấu trúc

If clause

Main clause

lf +S + had + P.P

S + would / could / should + have + P.P

Ví dụ:– vào câu đk loại III, động từ của mệnh đề đk chia sống quá khứ phân từ, còn cồn từ của mệnh đề chính chia sinh sống điều kiện xong xuôi (perfect conditional).

If the forwards had run faster, they would have scored more goals. (Nếu tiền đạo chạy cấp tốc hơn, họ đang ghi được không ít bàn chiến thắng hơn.)If it had been a trang chủ game, our team would have won the match. (Nếu sẽ là trận đấu sảnh nhà, đội của cửa hàng chúng tôi sẽ thắng.)If you had spoken English, she would have understood. (Nếu chúng ta nói giờ Anh thì cô ấy sẽ hiểu)If they had listened to me, we would have been home earlier. ( nếu họ đang nghe lời tôi, chúng ta đã về đơn vị sớm hơn)would have written you a postcard if I had had your address. (Tôi vẫn viết cho mình một tấm bưu thiếp nếu như tôi có địa chỉ của bạn)

If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest. 

(Nếu tôi không xẩy ra gãy chân, tôi đã tham gia cuộc thi.)

IV. Các cách khác để miêu tả câu điều kiện

1. Câu đk loại 0

Câu điều kiện này miêu tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu đk được đáp ứng, hoặc diễn tả một sự thật hiển nhiên, một tác dụng tất yếu xảy ra. 

Cấu trúcIf + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)

 Tất cả đụng từ vào câu (mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện) phần đa được phân tách ở thì lúc này đơn.

If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn giản) => Khi mong mỏi nhắn nhủ ai đó:

Ví dụ : If you see Nam, you tell him I’m in Vietnam (Nếu bạn gặp Nam, you hãy nhắn anh ấy rằng tôi đang ở nước ta nhé)

If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (mệnh lệnh thức) => cần sử dụng khi muốn nhấn mạnh

Ví dụ: If you have any trouble, please telephone me though 115 (Nếu các bạn có ngẫu nhiên rắc rối nào, xin hẫy gọi cho tôi qua số smartphone 115)If water is frozen, it expands. (Nếu nước bị đông đặc nó nở ra.)I usually walk to school if I have enough time. (Tôi thường quốc bộ đến trường ví như tôi bao gồm thời gian.)If you heat ice, it turns lớn water. (Nếu bạn làm rét nước đá, nó đã chảy ra.)If we are cold, we shiver. (Nếu bị lạnh, họ sẽ run lên.)

2. Câu điều kiện Hỗn hợp:

Ngoài công thức áp dụng cho câu đk loại 1, 2 3 thì trong giờ Anh có khá nhiều cách không giống nhau được dùng diễn tả điều khiếu nại trong mệnh đề chỉ đk với “If”. Câu đk hỗn hợp là mix của các loại câu điều kiện với nhau, ví dụ một số trường vừa lòng được áp dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết:

If she hadn"t stayed up late last night, she wouldn"t be so tired now. (Nếu cô ấy không ở lại muộn vào đêm qua, hiện thời cô ấy sẽ không thật mệt mỏi ) ⇒ thông thường sẽ có trạng từ theo (loại 3+ loại 2: mang thiết trái ngược với vượt khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện nay tại)

If I were you, I would have learned English earlier. (Nếu tôi là bạn, tôi đã học tiếng Anh mau chóng hơn) ⇒ (loại 2 + loại 3: trả thiết trái ngược với bây giờ nhưng tác dụng trái ngược với quá khứ)

3. Câu điều kiện ở dạng đảo:

Lưu ý trong giờ Anh câu đk Loại 2, các loại 3 và nhiều loại 2/3 thường được sử dụng ở dạng đảo. Cần sử dụng should, were, had hòn đảo lên trước nhà ngữ (should là dùng trong đk loại 1; were cần sử dụng trong nhiều loại 2; had dùng trong nhiều loại 3)

Ví dụ: Were I the president, I would build more hospitals. Had I taken his advice, I would be rich now. Trường hợp tôi là tổng thống, tôi sẽ xây dựng thêm nhiều khám đa khoa hơn. Nếu tôi mang lời khuyên của anh ấy, bây giờ tôi sẽ giàu có.

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

Ví dụ: Should I meet him tomorrow, I will give him this letter = If I meet him tomorrow, I will give him this letter

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

Ví dụ: Were I you, I would buy this house = If I were you, I would buy this house.

Đảo ngữ câu đk loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldn"t have happened. = If he had driven carefully, the accident wouldn"t have happened.

4. Những trường phù hợp khác vào câu điều kiện:

a. Unless = If...not (Trừ phi, nếu...không)

Ví dụ: If you don"t study hard, you can"t pass the exam. = Unless you work hard, you can"t pass the exam.

b. Cụm Từ đồng nghĩa: Suppose / Supposing (giả sử như), in case (trong trường hợp), even if (ngay cả khi, mang lại dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là) hoàn toàn có thể thay cho if vào câu điều kiện

Ví dụ: Supposing (that) you are wrong, what will you bởi vì then?

c. Without: không có

Ví dụ Without water, life wouldn"t exist.

= If there were no water, life wouldn"t exist.

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học tập của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và giảng dạy và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học viên. Các bạn Hãy đăng ký ngay tại Đây nhé!

V. Một số phát triển thành thể khác của những cụm rượu cồn từ trong những vế câu đk được dùng phổ cập trong tiếng anh.

1. Phát triển thành thể Câu điều loại I

 Đối với trường hợp rất có thể xảy ra sau này và nhấn mạnh trạng thái diễn ra/hoàn thành của việc việc.

Công thức: If + present simple, future continuous/future perfect.

Ví du: If we leave Hanoi for Hue today, we shall be staying in Hue tomorrow. (Nếu họ rời tp hà nội tới Huế hôm nay, chúng ta sẽ sinh hoạt Huế vào ngày mai)

If you do your home work right now, you will have finished it in 2 hours" time. (Nếu bạn thao tác làm việc nhà tức thì bây giờ, bạn sẽ hoàn thành nó trong 2 giờ)

 Đối với trường hợp bộc lộ sự đồng ý, đến phép, gợi ý

Công thức: If + present simple, ... May/can + V-inf.

Xem thêm: Tham Quan Phố Cổ Hội An - Kinh Nghiệm Du Lịch Hội An

Ví dụ: If it stops raining, we can go out. (Nếu trời dứt mưa, shop chúng tôi sẽ rời khỏi ngoài)

 Đối với câu gợi ý, răn dạy răn, kiến nghị hoặc yêu ước nhưng nhấn mạnh về hành động

Công thức: If + present simple, ... Would lượt thích to/must/have to/should... + V-inf.

Ví dụ: If you go to the library today, I would like to go with you. ( nếu như khách hàng đi mang lại thư viện ngày hôm nay, tôi muốn đi cùng với bạn.)

If you want to chiến bại weight, you should do some exercise.

Đối với câu nhiệm vụ (chủ ngữ ẩn làm việc mệnh đề chính)

Công thức: If + present simple, (do not) V-inf.

Ví dụ: If you are hungry, go to lớn a restaurant. (Nếu bạn đói, hãy đi mang đến nhà hàng.)If you feel cold, don"t mở cửa the door. (Nếu các bạn cảm thấy lạnh, đừng mở cửa)

2. Trở thành thể Câu điều kiện loại 2

 a. Mệnh đề bao gồm (main clause)

 If + past simple, ... Would/should/could/might/had to/ought lớn + be V-ing.

Ex. If we left Hanoi for Hue this morning, we would be staying in Hue tomorrow. (Nếu shop chúng tôi rời thành phố hà nội vào Huế sáng sủa nay, chúng tôi sẽ sinh hoạt Huế vào trong ngày mai)

 If + past simple, past simple. (việc vẫn xảy ra)

Ex. If the goalkeeper didn"t catch the ball, they lost. (Nếu thủ môn ko bắt bóng, họ đã thua.)

 If + past simple, ... Would be + V-ing.

Ex. If I were on holiday with him, I would/might be touring Italy now. (Nếu tôi đi nghỉ cùng anh ấy, tôi vẫn / có thể đi giữ diễn trên Ý bây giờ.)

If cần sử dụng như "as, since, because" có thể kết hợp với động trường đoản cú ở các thì khác nhau trong mệnh đề thiết yếu và ko thực sự là 1 trong những câu điều kiện.

Ex. If you knew her troubles, why didn"t you tell me? . (nếu chúng ta biết băn khoăn của cô ấy, tại sao bạn ko nói mang lại tôi)

b. Mệnh đề phụ (if-clause)

If + past continuous, ... Would/could + V-inf.

Ex. If we were studying English in London now, we could speak English much better. (Nếu bây chừ chúng ta học tập tiếng Anh ở London, chúng ta cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh xuất sắc hơn.)

 If + past perfect, ... Would/could + V-inf.

Ex. If you had taken my advice, you would be a millionaire now. (Nếu các bạn đã mang lời răn dạy của tôi, bây giờ các bạn sẽ là một triệu phú)

3. Biến thể Câu đk loại 3

a. Mệnh đề thiết yếu (main clause)

If + past perfect, ... Could/might + present perfect.

Ex. If we had found him earlier, we could have saved his life. (Nếu chúng tôi đã tra cứu thấy anh ta trước đó, công ty chúng tôi có thể đã cứu vớt sống anh ta.)

 If + past perfect, present perfect continuous.

Ex. If you had left HungYen for ThanhHoa last Saturday, you would have been swimming in SamSon last Sunday. (nếu các bạn rời Hưng cho tới Thanh Hoá và công ty nhật tuần trước, tất cả thể bạn sẽ bơi ở biển cả Sầm Sownv à nhà nhật tuần trước)

If + past perfect, ... Would + V-inf.

Ex. If she had followedmy advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy đã tuân theo lời khuyên nhủ của tôi, bây giờ cô ấy đã giàu hơn.)

b. Mệnh đề phụ (if-clause)

 If + past perfect continuous, ... Would + present perfect.

Ex. If it hadn"t been raining the whole week, I would have finished the laundry (nếu trời không mưa suốt cả tuần, tôi đã chấm dứt xong bài toán giặt quần áo)

VI. Câu hy vọng với wish / if only

Khi học về câu điều kiện, chúng ta học thêm về câu ước ao thể hiện tại ước ý muốn trong tương lai, lúc này và thừa khứ.

1. Wish - trong tương lai

Ý nghĩa:

Câu mong ở tương lai dùng để miêu tả những mong ước về một vụ việc trong tương lai.

Cấu trúc:

S + wish (es) + S + would / could + V1

Ví dụ:

I wish I would be a teacher in the future.

2. WISH ở hiện nay tại

Ý nghĩa: Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong muốn về một sự việc không có thật ở hiện tại tại, hay trả định một điều trái lại so với thực tế.

Cấu trúc:

S + wish (es) + S + V2/ed + ...

(to be: were / weren"t)

- Động tự BE được thực hiện ở dạng đưa định cách, tức là ta phân tách BE WERE với toàn bộ các công ty ngữ.

Ví dụ: I wish I were rich. (But I am poor now).

3. Wish trong thừa khứ

Ý nghĩa: Câu cầu ở thừa khứ cần sử dụng để miêu tả những ước muốn về một sự việc không tồn tại thật sinh hoạt quá khứ, hay đưa định một điều trái lại so với thực trên đã xẩy ra ở quá khứ.

Cấu trúc: 

S + wish (es) + S + had + V2/ed + ...

Ví dụ: I wish I had met her yesterday. (I didn"t meet her).

She wishes she could have been there. (She couldn"t be there.)

4. Những cách thực hiện khác của WISH

1. Wish + to lớn V

Ví dụ: I wish khổng lồ go out with you next Sunday.

2. Wish + N (đưa ra một lời chúc mừng, ước ao ước)

Ví dụ: I wish happiness và good health.

3. Wish + O + (not) khổng lồ V…

Ví dụ: She wishes him not lớn play games any more.

VII. Bài tập câu điều kiện

Trên đây là cục bộ đầy đủ kiến thức về câu điều kiện trong giờ anh, các em hãy học tập tập thật kỹ càng để vậy chắc về câu đk nhé! hãy nhớ là nếu có trở ngại gì trong quy trình học thì hãy bình luận dưới nội dung bài viết để được cô hỗ trợ nhé!