Cảm âm xuân về bản mèo full (sáo ngang

Cảm Âm Xuân Về Trên bản Mèo | Xuân Về phiên bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn chỉnh Nhất

Do sib vị / Sib do mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / vày Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do….

Xem thêm: Những Biểu Tượng Cảm Xúc Trên Facebook 2021 Mới Nhất & Các Biểu Tượng Fb

/ Sib Do2 mib bởi vì / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib vì chưng sol

sol bởi vì Mib fa / mib fa mib vì chưng Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol vì mib fa / mib fa mib vày mib

fa mib vị mib do

Do Sib bởi vì Sib vì / bởi vì fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol do mib fa mib fa mib vị / Sib bởi vì Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib vị mib

do mib bởi vì mib do

mib sol vị mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib do fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì mib fa…. / Mib fa Mib …. Bởi Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên bạn dạng Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib vì mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib vì / Sib bởi vì / Sol Sol / fa Sol fa mib vì mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / vì chưng Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / bởi Do mib fa mib fa mib do Do

sol sol / bởi vì Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / vị Do mib fa Sol Sib vày Sib vày Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib vì / mib sol vì chưng mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib vì Sib vày / Sol fa Sol fa mib vì chưng mib fa fa Sol Sol Sol

Sib vì Sib bởi vì / mib do do

Sib bởi Sib vày Sol Sol / fa Sol fa mib vì mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / bởi Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / bởi Do Mib fa Mib fa Mib do Do

sol sol / vì Do Mib fa Sol Sib Do…


About Phạm Ánh Linh
Phạm Ánh LinhSinh Viên Đại học tập 4: Khoa Âm Nhạc Truyền ThốngHọc Viện Âm Nhạc tổ quốc Việt NamGiải nhì Sáo Trúc : Hội Thi kĩ năng Trẻ học viên Sinh Viên những Cơ Sở Đào Tạo văn hóa truyền thống Nghệ Thuật vn 2017