CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRÒN BẰNG ĐƠN GIẢN ĐẸP BẰNG CÁC BƯỚC CƠ BẢN NHẤT

BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Vệt hiệu nhận ra biểu vật dụng Tròn (địa lý)

 

b. Bí quyết vẽ biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Cách nhận xét biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Phần đa lỗi thường gặp khi vẽ biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Phải dùng thước đo % (không đề xuất lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Lấy ví dụ như minh họa ví dụ biểu đồ vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất miêu tả cơ cấu diện tích mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 cùng năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn bằng đơn giản đẹp bằng các bước cơ bản nhất

Rút ra đa số nhận xét bắt buộc thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa đường tròn:

*Tính cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu tổ chức 100% tương ứng nữa đường tròn (1800).

-Do kia 1% tương ứng cung 1,80 của con đường tròn.

Xem thêm: Tiếng Anh Trẻ Em - Top 10 Website Dạy Học Online Tốt Nhất Hiện Nay

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://sarakhanov.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích khía cạnh nước nuôi trồng thuỷ sản của vn từ 2005 – năm trước giảm trường đoản cú 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, cầm cố thể:

+Diện tích khía cạnh nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Diện tích mặt nước mặn, lợ giảm: vội vàng 1,5 lần (660,6 nghìn ha đối với 429,7 ngàn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, núm thể:

+Năm 2005: vội vàng 2,3 lần (660,6 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 nghìn ha đối với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm béo nhất: 97,7% và 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chỉ chiếm rất nhỏ, ít biến chuyển động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm khủng nhất: 80,0% cùng 84,5%, nhưng giảm 165,3 nghìn ha.

-Nuôi cá chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 ngàn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chiếm phần khá, sút nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm hầu hết là diện tích s nuôi cá; so với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn diện tích mặt nước ngọt, đã có xu hướng giảm với chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.