Cách tính thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

Thanh toán hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng

Thanh toán hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng. Chồng e bắt đầu đóng bhxh từ năm 2010 đến năm 2015 xong nghỉ tới năm 2018 đóng tiếp đến tháng 8 năm 2019, giờ muốn thanh toán bảo hiểm thì hưởng như thế nào.

Bạn đang xem: Cách tính thanh toán bảo hiểm xã hội một lần

*
Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về thanh toán hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng; Tổng đài bảo hiểm xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:


Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định về làm tròn thời gian đóng BHXH khi có tháng lẻ như sau:

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Xem thêm: Giang Hồ Tùng Én Đông Anh - Ông Trùm Xã Hội Đen Coi Thường Pháp Luật


Theo như thông tin bạn cung cấp, tổng thời gian tham gia BHXH bắt buộc của bạn là 06 năm 08 tháng, và được làm tròn thành 7 năm. Do đó, mức hưởng BHXH 1 lần của bạn sẽ là 1,5 x 3 + 2 x 4 = 12,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được chỉnh qua từng năm theo công thức:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

x

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Và hệ số trượt giá theo Thông tư này là: năm 2010 là 1,59; năm 2011 là 1,34; năm 2012 là 1,23; năm 2013 là 1,15; năm 2014 là 1,11; năm 2015 là 1,10 và năm 2018 là 1,00.

*

Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 

Và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo công thức:

Mbqtl

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

Tổng số tháng tham gia BHXH

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về thanh toán hưởng BHXH 1 lần khi biết quá trình đóng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm những giấy tờ gì?

Nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần khi thất lạc sổ bảo hiểm xã hội

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua Email có tính phí

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.