Cách Tính Giá Trị Hao Mòn Tài Sản Cố Định

Hướng dẫn new về trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt CQNN


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 45/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 05 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠQUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH vị NHÀ NƯỚC GIAO cho DOANH NGHIỆP QUẢNLÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ phương tiện Quản lý, sử dụng gia sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật túi tiền nhà nướcngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 12 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể một số điềucủa lý lẽ Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Quảnlý công sản;

Bộ trưởngBộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chính sách quảnlý, tính hao mòn, khấuhao tài sản thắt chặt và cố định tạicơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản thắt chặt và cố định do đơn vị nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính yếu tắc vốn bên nước trên doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Thông bốn này quy định chế độ quản lý,tính hao mòn, khấu hao tài sản thắt chặt và cố định tại phòng ban nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập, đơn vị lực lượng vũ khí nhân dân, ban ngành Đảng cộng sản Việt Nam,các tổ chức triển khai có sử dụng giá thành nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn làcơ quan, tổ chức, solo vị) với tài sản cố định do đơn vị nước giao mang đến doanh nghiệpquản lý xung quanh thành phần vốn đơn vị nước tại doanh nghiệp.

2. Chế độ quảnlý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định là gia tài đặcbiệt, gia sản chuyên sử dụng tại đơn vị chức năng lực lượng trang bị nhân dân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 64 của luật pháp Quản lý, sử dụng tài sản côngthực hiện tại theo chính sách riêng của bộ trưởng bộ Quốc phòng,Bộ trưởng cỗ Công an.

3. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sảnkết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, tiện ích công cộng điều khoản tại khoản 2 Điều 4 của điều khoản Quản lý, sử dụng tài sản công thực hiệntheo khí cụ riêng của cục trưởng bộ Tài chính.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấuhao tài sản cố định quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với:

a) Tài sản cố định và thắt chặt tại phòng ban nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ khí nhândân, ban ngành Đảng cùng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - làng hội;

b) gia sản cố địnhlà trụ sở có tác dụng việc, cơ sở chuyển động sự nghiệp của tổ chức triển khai chính trị xóm hội -nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai khác đượcthành lập theo dụng cụ của lao lý về hội phép tắc tại khoản1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của nguyên tắc Quản lý, sử dụng gia tài công;

c) Tài sản thắt chặt và cố định do đơn vị nước giaocho doanh nghiệp làm chủ không tính yếu tắc vốn bên nước tại doanh nghiệp.

2. Khuyến khích những tổ chức chủ yếu trịxã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghềnghiệp, tổ chức triển khai khác được thành lập và hoạt động theo pháp luật của quy định về hội áp dụngcác dụng cụ tại Thông tư này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao gia sản cố địnhkhông ở trong phạm vi dụng cụ tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều70 của điều khoản Quản lý, sử dụng gia sản công.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢNLÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 3. Quy địnhtiêu chuẩn nhận biết gia sản cố định

1. Tiêu chuẩn chỉnh nhậnbiết tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Tài sản cố định hữu hình là gần như tàisản bao gồm hình thái đồ dùng chất, bao gồm kết cấu chủ quyền hoặc là một khối hệ thống gồm những bộphận riêng lẻ liên kết với nhau đểcùng triển khai một hay là 1 số chức năng nhất định, thỏa mãn đồngthời cả 02 tiêu chuẩn dưới đây:

a) Có thời gian sử dụng tự 01 (một)năm trở lên;

b) bao gồm nguyên giá chỉ từ 10.000.000 đồng(mười triệu đồng) trở lên.

2. Tiêu chuẩn nhận biết gia sản cố địnhvô hình

Tài sản thắt chặt và cố định vô hình là mọi tàisản không tồn tại hình thái vật hóa học mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầutư giá thành tạo lập gia sản hoặc được sinh ra qua quy trình hoạt động, thỏamãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn quy định tại điểm a, điểm bkhoản 1 Điều này.

3. Căn cứ đặc điểm tài sản áp dụng thựctế của ngành, lĩnh vực, địa phương cùng yêu mong quản lý, Bộtrưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, cơ quan khác ởtrung ương (sau đây gọi là bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở trung ương), Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn là Ủyban nhân dân cung cấp tỉnh) gồm thể ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quyđịnh trên khoản 1, khoản 2 Điều này là tài sản thắt chặt và cố định đối với những tài sản thuộcphạm vi thống trị của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo mẫu số 02 luật tại Phụ lục số 02 ban hànhkèm theo Thông bốn này) trực thuộc 01 trong 02 trường hòa hợp sau đây:

a) gia tài (trừ gia tài là nhà, côngtrình xây dựng, đồ gia dụng kiến trúc) bao gồm nguyên giá chỉ từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) cùng có thời gian sử dụng tự 01 (một)năm trở lên;

b) gia tài là trang thiết bị dễ dàng hỏng,dễ vỡ bao gồm nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)trở lên.

4. Tiêu chuẩn nhận biết gia sản cố địnhvề giá bán trị đối với tài sản lao lý tại khoản 1 Điều 16 Thông tứ này thực hiệntheo quy định vận dụng cho doanh nghiệp.

Điều 4. Phân loạitài sản cố gắng định

1. Phân nhiều loại theo tính chất, sệt điểmtài sản; bao gồm:

a) Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

- các loại 1: Nhà, dự án công trình xây dựng; gồm:Nhà có tác dụng việc; công ty kho; bên hội trường; đơn vị câu lạc bộ; nhà văn hóa; nhà tập luyệnvà thi đấu thể thao; bên bảo tồn, bảotàng; bên trẻ; nhà mẫu mã giáo; nhà xưởng; chống học; nhà giảng đường; nhà cam kết túcxá; phòng khám, chữa bệnh; công ty an dưỡng; công ty khách; bên ở; bên công vụ; nhà,công trình kiến tạo khác.

- loại 2: đồ vật kiến trúc; gồm: Kho chứa,bể chứa, bãi đỗ, sảnh phơi, sân chơi, sảnh thể thao, bể bơi; giếng khoan, giếngđào, tường rào với vật bản vẽ xây dựng khác.

- nhiều loại 3: xe ô tô; gồm: Xe ô tô phụcvụ công tác các chức danh, xe ô tô giao hàng công tác chung, xe xe hơi chuyên dùng,xe ô tô giao hàng lễ tân đơn vị nước với xe xe hơi khác.

- một số loại 4: Phương tiện vận tải khác(ngoài xe pháo ô tô); gồm: Phương tiện vận tải đường bộ, phương tiện vận tải đường bộ đường sắt,phương tiện vận tải đường bộ đường thủy, phương tiện vận tải đường bộ hàng ko và phương tiện đi lại vậntải khác.

- loại 5: vật dụng móc, thiết bị; gồm: Máymóc, thiết bị văn phòng phổ biến; vật dụng móc, lắp thêm phục vụhoạt động phổ biến của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thứ móc, sản phẩm công nghệ chuyên dùng vàmáy móc, sản phẩm công nghệ khác.

- nhiều loại 6: Cây thọ năm, súc vật làm việcvà/hoặc cho sản phẩm.

- một số loại 7: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hìnhkhác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Quản Lý User Trong Win 7 / 8, Phân Quyền Quản Lý User Trong Win 7 Mới Nhất 2022

b) Tài sản cố định vô hình

- một số loại 1: Quyền thực hiện đất.

- loại 2: Quyền người sáng tác và quyền liênquan cho quyền tác giả.

- một số loại 3: Quyền download công nghiệp.

- các loại 4: Quyền đối với giống cây trồng.

- loại 5: ứng dụng ứng dụng.

- một số loại 6: uy tín của đơn vị chức năng sựnghiệp công lập (bao gồm những yếu tố năng lực, chất lượng,uy tín, yếu hèn tố kế hoạch sử, bề dày truyền thống cuội nguồn của đơn vị sự nghiệp công lập vàcác nhân tố khác có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế cho đơn vị chức năng sựnghiệp công lập).

- nhiều loại 7: Tài sản cố định vô hìnhkhác.

2. Phân các loại theo xuất phát hìnhthành tài sản; bao gồm:

a) Tài sản cố định và thắt chặt hình thành vì chưng muasắm;

b) Tài sản thắt chặt và cố định hình thành vị đầutư xây dựng;

c) Tài sản cố định được giao, nhấn điềuchuyển;

d) Tài sản cố định được khuyến mãi cho,khuyến mại;

đ) Tài sản cố định và thắt chặt khi kiểm kê pháthiện thừa không được theo dõi trên sổ kế toán;

e) gia tài cố địnhđược hình thành từ mối cung cấp khác.

Điều 5. Gia tài cốđịnh sệt thù

1. Tài sản cố định và thắt chặt không xác minh đượcchi giá tiền hình thành hoặc không review được cực hiếm thực cơ mà yêu cầu cần quảnlý nghiêm ngặt về hiện vật (như: cổ vật,hiện đồ dùng trưng bày trong bảo tàng, lăng tẩm, di tích lịch sử được xếp hạng),tài sản thắt chặt và cố định là chữ tín của đơn vị sự nghiệp công lập không xác minh đượcchi tổn phí hình thành được hiện tượng là tài sản cố định đặc thù.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn vàyêu cầu làm chủ đối cùng với những gia tài quy định tại khoản 1 Điều này, bộ trưởng,Thủ trưởng ban ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhban hành hạng mục tài sản thắt chặt và cố định đặc thù thuộc phạm vi làm chủ của Bộ, cơ quantrung ương, địa phương (theo chủng loại số 03 pháp luật tạiPhụ lục số 02 phát hành kèm theo Thông bốn này) để thống độc nhất vô nhị quản lý.

3. Nguyên giá bán tài sản cố định đặc thùđể ghi sổ kế toán, kê khai để đăng nhập thông tin vào đại lý dữ liệu quốc gia vềtài sản công được xác minh theo giá bán quy ước. Giá chỉ quy ước tài sản cố định đặcthù được xác minh là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Điều 6. Đối tượngghi sổ kế toán gia tài cố định

1. Tài sản sử dụng tự do được xác địnhlà một đối tượng người tiêu dùng ghi sổ kế toán gia tài cố định.

2. Một hệ thống gồm nhiều thành phần tàisản riêng lẻ links với nhau để cùng triển khai một hay là 1 số tính năng nhấtđịnh, cơ mà nếu thiếu ngẫu nhiên một bộ phận nào trong những số đó thì cả hệ thống không thể hoạtđộng được thì được xác minh là một đối tượng người sử dụng ghi sổ kế toán gia tài cố định.

3. Một khối hệ thống gồm nhiều bộ phận tàisản riêng rẽ lẻ, liên kết với nhau, trong số đó mỗi thành phần cấuthành có thời gian sử dụng khác biệt và có công dụng hoạt động độc lập, đồng thờicó sự yên cầu phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thìmỗi bộ phận tài sản kia được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán gia sản cố định.

4. Súc vật thao tác làm việc và/hoặc đến sảnphẩm thì từng con súc vật có giá trị từ bỏ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trởlên được khẳng định là một đối tượng ghi sổ kế toán gia tài cố định.

5. Vườn cây ở trong khuôn viên đất độclập, có mức giá trị từ bỏ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trởlên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây lâu năm có quý giá từ10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên được xác minh là một đối tượng người tiêu dùng ghi sổkế toán tài sản cố định.

Điều 7. Khẳng định nguyêngiá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Việc xác minh nguyên giá tài sản cố địnhhữu hình hình thức tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tứ này (trừ tài sản cố định đặcthù lao lý tại Điều 5 Thông bốn này) như sau:

1. Nguyên giá tài sản cố định hìnhthành từ mua sắm được xác minh theo công thức: