Thì hiện tại đơn

Thì lúc này đơn (Simple Present Tense) là 1 trong trong các thì giờ Anh - công ty điểm ngữ pháp căn bản thứ nhất mà bất cứ người học tập tiếng Anh nào thì cũng đều phải “nằm lòng” trước lúc học những mảng con kiến thức không ngừng mở rộng và nâng cao hơn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn


Trong bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết nhằm giúp chúng ta hiểu rõ thì lúc này đơn bao gồm công thức, bí quyết dùng và dấu hiệu nhận ra như cố gắng nào, cũng như giúp bạn có thể sâu chuỗi kỹ năng và kiến thức bài học thuận lợi hơn. ở kề bên đó, hồ hết ví dụ phân tích ví dụ và bài bác tập rèn luyện nâng cấp sẽ giúp các bạn càng nắm chắc chắn thêm về thì bây giờ đơn này. Vậy bọn họ cùng bắt vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

*

#1. KHÁI NIỆM THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì bây giờ đơn (Simple Present tense) là thì dùng để mô tả một hành vi mang tính liên tiếp (regular action), theo thói quen (habitual action) hoặc hành vi lặp đi tái diễn có tính quy luật, hoặc diễn tả chân lý và sự thiệt hiển nhiên.

Ví dụ:

  ➢ I walk khổng lồ school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

➢ He often plays soccer. (Anh ấy liên tục chơi láng đá)

 

*

Ví dụ về thì hiện tại đơn

#2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + ……

I + am

He, She, It + is

You, We, They + are

E.g.1: I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ hầu như là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là người mẹ tôi.)

 

S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi lội vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào mức 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go to see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).

 

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

E.g.: She is not my friend. (Cô ấy không phải là bạn tôi.)

 

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

do not = don’t

does not = doesn’t

E.g.: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không thao tác ở cửa ngõ tiệm.)

 

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t. 

E.g.: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ để hỏi)

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g.:

a) What is this? (Đây là gì?)

b) Where are you? (Bạn ở đâu thế?)

 

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

 

E.g.: vì chưng you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguyên thể)….?

E.g.:

a) Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

b) What bởi you do? (Cậu làm nghề gì vậy?)

 

Lưu ý khác

Khi phân tách động từ sống thì này, so với ngôi đầu tiên (I), thiết bị hai (you) với thứ 3 số những (they) thì động từ chưa hẳn chia, thực hiện động tự nguyên thể không có “to” như nghỉ ngơi ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi máy 3 số ít (he, she, it), nên chia động từ bằng cách thêm đuôi có "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau hễ từ:

– Thêm s vào đằng sau phần đông các rượu cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các động từ chấm dứt bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– bỏ y và thêm ies vào sau các động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

 

MỞ RỘNG: phương pháp phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ nhiều loại khác nhau)

Chú ý: bí quyết phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

– /s/: lúc từ gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: lúc từ bao gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: lúc từ có âm cuối là những phụ âm sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

 

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

➣ Diễn tả một thói quen giỏi hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại.

Ví dụ: 

- I brush my teeth every day.

Tôi tiến công răng hằng ngày.

- I usually get up at 6 o"clock.

Tôi tiếp tục thức giấc vào tầm 6h sáng.

➨ Ta thấy việc thức dậy lúc 6h sáng sủa là hành động lặp đi lặp lại liên tục => thực hiện thì lúc này đơn. Do chủ ngữ là “I” phải động từ “get up” sống dạng nguyên thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả chân lý, thực sự hiển nhiên.

Là các sự vật, hiện tượng lạ hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày không có gì để tranh luận

Ví dụ: 

- The sun sets in the west

Mặt trời lặn ở phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái đất xoay quanh mặt trời.

➨ việc trái đất luôn luôn quay quanh mặt trời là sự thật phân minh => dùng hiện tại đơn.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả sự việc xẩy ra trong tương lai

Cách này thường áp dụng để nói về thời hạn biểu, thời khóa biểu, chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay cất cánh dịp 7 giờ chiếu sáng nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu phát xuất lúc 8 giờ sáng mai.

➨ tuy vậy máy bay không đến hay tàu chưa xuất phát nhưng vì đấy là lịch trình tất cả sẵn đề xuất sẽ áp dụng thì hiện tại đơn.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng vào câu đk loại 1

Ví dụ:

- If my headache disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của tôi qua đi, bạn có thể chơi tennis.

If my headache disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng trong một trong những cấu trúc khác trong giờ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi sẽ đợi cho tới khi anh ấy tới.

- They will go khổng lồ the beach only when it is sunny.

Họ vẫn đi biển khơi chỉ khi trời nắng.

Xem thêm: Xem Phim Hồ Sơ Công Lý 1 - Hồ Sơ Công Lý 1 (1991) Full 13/13 Lồng Tiếng

They will go to the beach only when it is sunny.

Bạn buộc phải tham khảo: vớ tần tật ngữ pháp ẵm trọn 990 điểm TOEIC

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết thì lúc này đơn: lúc trong câu có những trạng từ chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go lớn the beach. (Thỉnh thoảng công ty chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water. (Tôi thường xuất xắc uống các nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, sản phẩm tháng, sản phẩm quý, mặt hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền hình từng tối.)I play football weekly. (Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ cha lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi lội mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp đào tạo và huấn luyện và giáo trình trường đoản cú biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng chuyên môn của học viên. Bạn Hãy đk ngay tại Đây nhé!

 #5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

 Bài 1: chia động từ vào ngoặc sinh sống thì lúc này Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekend. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Florida. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The ngân hàng (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best friend (write)________ to lớn me every week. 19. You (speak) ________ English? 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Bài tập 2: áp dụng những rượu cồn từ cho tiếp sau đây để điền vào nơi trống đam mê hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... Coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... At 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... Many accidents.

5. My parents .. .. . ................. In a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . Place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ The Atlantic and Pacific Oceans.

Bài tập 3: Sử dụng những động từ sau để kết thúc câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... In Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... In the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... Honey.

5. Vegetarians ...... Meat.

6. An atheist ....... In God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. From one language into another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... The t ruth.

9. The River Amazon ....................................... Into the Atlantic Ocean.

Bài tập 4: phân chia động từ đến đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve got a car, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricardo / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. Lt .................................................................... .................... (take) me an hour lớn get to work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

Bài tập 5: Đặt thắc mắc mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want lớn know. Ask Lisa.

......... ...................... Your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to lớn know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want lớn know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes khổng lồ the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want lớn know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Bài tập 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => vị they wear suits to lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________we / not / believe the Prime Minister =>________you / understand the question? =>________they / not / work late on Fridays =>________David / want some coffee? =>________she / have three daughters =>________when / she / go khổng lồ her Chinese class? =>________why / I / have khổng lồ clean up? =>_______

Bài tập 7: kết thúc đoạn hội thoại sau:

Rita: (►) bởi vì you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) to all their games. Nick usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) khổng lồ away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) to a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to vị anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

#6. ĐÁP ÁN

Bài 1: 

1 - am

2 – does not study

3 – are not

4 – has

5 – have

6 – lives

7 – Where are your children?

8 – works

9 – likes

10 – lives

11 – rains

12 – fly

13 – flies

14 – closes

15 – tries – vày not think

16 – passes

17 – is - watch

18 – writes

19 – do you speak English?

20 – does not live

Bài 2:

1. Speaks

2. Drink

3. Opens

4. Causes

5. Live

6. Take

7. Connects

Bài 3:

1. goes

2. Doesn’t grow

3. Rises

4. Make

5. Don"t eat

6. Doesn"t believe

7. Translates

8. Don"t tell

9. Flows

Bài 4:

1. Doesn"t drink

2. Vì chưng the banks close

3. Don"t use

4. Does Ricardo come

5. Vị you do

6. Takes ... Does it take

7. Does this word mean

8. Doesn"t do

Bài 5:

1. How often vày you play tennis

2. Does your sister play tennis?

3. Which newspaper vày you read?

4. What does your brother do?

5. How often do you go to lớn the cinema?

6. Where bởi vì your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe the Prime Minister.

3. Vì you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go to lớn her Chinese class?

8. Why bởi I have lớn clean up?

Bài tập 7

1. I go

2. comes

3. we travel

4. don’t you come

5. Doesn’t make

6. Bởi vì you take

7. I love

8. Does it cost

9. I don’t know

10. That doesn’t matter

11. I don’t want

`12. Does that annoy

13. It doesn’t annoy

14. Find 

LÀM THÊM BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đó là toàn bộ cụ thể bài học tập về thì hiện tại đơn (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, công thức, bí quyết sử dụng, vết hiệu nhận biết và bài bác tập rèn luyện, nhằm mục đích giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức về thì cơ bản này cũng như rất có thể áp dụng chính xác trong giao tiếp. Các bạn đừng quên học tập thêm những bài học về các thì giờ Anh không giống trên site sarakhanov.com nhé! 

Nếu có bất cứ thắc mắc hay trở ngại nào trong học tập tập, các bạn đừng ngần ngại phản hồi dưới nội dung bài viết để được gợi ý và giải đáp nha!