Đăng Ký, Điều Chỉnh Đóng Bhxh, Bhyt, Bhtn, Bhtnlđ

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


Tên thủ tục Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cung cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Loại thủ tục Bảo hiểm làng mạc hội, bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan triển khai BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày phát hành
Trình tự triển khai

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

1.

Bạn đang xem: Đăng ký, điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn, bhtnlđ

NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ: Lập hồ sơ theo phương tiện tại điểm 1 mục 1.3 Thành phần hồ sơ; nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ.

2. NLĐ làm việc ở nước ngoài: Lập làm hồ sơ theo lý lẽ tại điểm 2 mục 1.3 Thành phần hồ nước sơ đóng góp qua đơn vị chức năng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp mang lại cơ quan BHXH vị trí cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc sống nước ngoài.

3. NLĐ bao gồm từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN: Lập hồ sơ theo chính sách tại điểm 3 mục 1.3 Thành phần hồ sơ, nộp trực tiếp cho cơ quan lại BHXH nơi làm chủ hoặc chỗ cơ trú.

4. Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào những mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ đã được cấp mã số BHXH; hướng dẫn NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh tin tức BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với NLĐ không được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH đón nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; đưa ra quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời hạn đóng trùng BHXH, BHTN.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ thao tác làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan lại BHXH NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng 1 trong các các hiệ tượng sau:

a) Qua thương mại dịch vụ bưu bao gồm công ích;

b) thẳng tại phần tử Một cửa ngõ của ban ngành BHXH cấp cho tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm phục vụ HCC những cấp.

c) Qua giao dịch điện tử so với đơn vị SDLĐ: lập hồ nước sơ năng lượng điện tử, ký kết số và gửi lên Cổng thông tin điện tử BHXH việt nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

2. Nhận tác dụng giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thành phần làm hồ sơ

1. Đối với NLĐ thao tác làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho đơn vị chức năng SDLĐ:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem thêm: Cảm Âm Cô Gái Lam Hồng Bản Chuẩn, Cảm Âm Chào Em Cô Gái Lam Hồng

Trường phù hợp NLĐ được hưởng quyền hạn BHYT cao hơn: bổ sung cập nhật Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

2. Đối với NLĐ đi làm việc sinh hoạt nước ngoài:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- vừa lòng đồng lao động gồm thời hạn ở nước ngoài hoặc phù hợp đồng lao rượu cồn được gia hạn tất nhiên văn phiên bản gia hạn hợp đồng lao đụng hoặc hòa hợp đồng lao cồn được ký new tại nước tiếp nhận lao động theo thích hợp đồng.

3. Đối với NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- những sổ BHXH.

4. Đối với đơn vị chức năng SDLĐ

Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); Báo cáo tình hình sử dụng lao cồn và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Kể từ thời điểm ngày cơ quan tiền BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định:

- trường hợp cấp cho sổ BHXH, thẻ BHYT mới: không quá 05 ngày.

- ngôi trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: không thực sự 05 ngày.

- trường hợp vi phạm quy định của lao lý về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không quá 10 ngày.

- trường hợp kiểm soát và điều chỉnh tăng chi phí lương đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: không thật 03 ngày.

- ngôi trường hợp xác thực sổ BHXH: không quá 05 ngày.

- ngôi trường hợp hoàn lại do đóng trùng BHXH, BHTN: không thực sự 10 ngày

Đối tượng thực hiện Đơn vị SDLĐ; NLĐ đi làm việc việc ở quốc tế theo phù hợp đồng; NLĐ gồm từ 2 sổ BHXH trở lên đóng góp trùng BHXH, BHTN.
Lệ chi phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- report tình hình sử dụng lao rượu cồn và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

- Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS).

- Bảng kê tin tức (mẫu D01-TS)


TK1_TS.pdf

TK3_TS.pdf

D01_TS.pdf

D02_LT.pdf

Phu_luc_03_Giayto_lam_cancu_caplai_the_BHYT.pdf


Yêu cầu, điều kiện tiến hành

Trong thời hạn 30 ngày tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao đụng hoặc vừa lòng đồng thao tác hoặc ngày có hiệu lực hiện hành của đưa ra quyết định tuyển dụng đơn vị SDLĐ bắt buộc nộp toàn cục hồ sơ theo quy định.