Bảo Hiem Xa Hoi Tphcm

- Giám đốc: Nguyễn Quốc Thanh - ĐT: 38 203 595- Phó Giám đốc: Phạm Văn phát - ĐT: 38 203 747 Ext: 321- Phó Giám đốc: Lê Thị Tuyết Linh - ĐT: 38 203 747 Ext: 221

Bộ phận nghiệp vụ:

- bao gồm sách: 38 203 747 Ext: 211 đến 214- Thu: 38 203 747 Ext: 301 mang đến 318- cung cấp sổ, thẻ: 38 203 747 Ext: 201 cho 210

Bảo hiểm xã hội Quận 2

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: trằn Hữu Hạnh - ĐT: 39.373.910- Phó Giám đốc: Tăng Thị Hường - ĐT: 22.107.149

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS: 13, 14- chủ yếu sách: 15- Thu: 16, 20- Sổ, thẻ: 17, 18, 21- Kế toán: 19

Bảo hiểm làng mạc hội Quận 3

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn Thị Thu - ĐT: 39.312.814- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lệ Dung - ĐT: 35.260.209- Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Trung - ĐT: 38.438.443

Bộ phận nghiệp vụ:

- Thu: 38.438.443- Sổ, thẻ: 35.262.926- bao gồm sách: 35.260.209- Kế toán: 62.907.914

Bảo hiểm làng mạc hội Quận 4

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: giữ Văn Long- ĐT: 38.255.540 – 108- Phó Giám đốc: Lê Huy Hoàng – ĐT: 38.255.540 – 109- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng - ĐT: 38.255.540 -112

Bộ phận nghiệp vụ:

Bảo hiểm làng mạc hội Quận 5

 

 

Ban Giám đốc:

 

- Giám đốc: trằn Quốc Việt - ĐT: 38.594.370

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Vịnh - ĐT: 38.578.359

 

Bộ phận nghiệp vụ: 39.508.860 - 22.195.157

Bảo hiểm xóm hội Quận 6

 

 

 

Ban Giám đốc:

 

- Giám đốc: Võ Tú Oanh – ĐT: 38.594.583

- Phó Giám đốc: Cao Thị Bích Nga – ĐT: 22.127.043

 

Bộ phận nghiệp vụ: 38.576.178 - 38.537.335

Bảo hiểm thôn hội Quận 7

 

 

Ban Giám đốc:

 

- Giám đốc: Lê Liêm – ĐT: 37.852.175- Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Minh – ĐT: 37.731.518Bộ phận nghiệp vụ: 37.850.110 - 37.850.108.

Bảo hiểm làng hội Quận 8

 

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Đỗ Văn Thuyên – ĐT: 38.503.378

- Phó Giám đốc: Huỳnh Bích Ngọc – ĐT: 38.506.882

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Thảo – ĐT: 38.506.882

Bộ phận nghiệp vụ: 38.500.750 - 22.195.013 - 22.195.012

Bảo hiểm làng hội Quận 9

 

ĐTTĐ: 37.305.165 - 37.361.736 - 37.361.737

 

Ban Giám đốc:

 

- Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Hòa – ĐT: 37.306.168 Ext: 11

- Phó Giám đốc: trằn Thái Hằng – ĐT: 37.361.889 Ext: 13

- Phó Giám đốc: Ngô Thị Minh Hoà – ĐT: 37.361.890 Ext: 12

 

Bô phận nghiệp vụ:

 

- Thu: Ext: 23

- thiết yếu sách: Ext: 41

- cung cấp sổ thẻ: Ext: 32

- Kế toán: Ext: 61

- TNHS: Ext: 15

Bảo hiểm làng mạc hội Quận 10

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn nhu cầu - ĐT nhánh: 104- Phó Giám đốc: Trương Thị Xuân Mai - ĐT nhánh: 105- Phó Giám đốc: Mai Liên mùi hương - ĐT nhánh: 105

Bô phận nghiệp vụ:

- TNHS: 102, 103, 107, 108, 110- Kế toán: 111, 112- cách xử lý hồ sơ: 113- Thu: 114-116, 120, 123, 124- Sổ thẻ: 119, 121, 122

Bảo hiểm xã hội Quận 11

 

 

Ban Giám đốc:

 

- giám đốc : trằn Thanh Phước - ĐT: 39.699.683

- Phó Giám đốc: Phạm Công Trúc – ĐT: 39.699.685

 

Bộ phận nghiệp vụ:

- Thu: 39.630.620

- chủ yếu sách: 38.582.321

- Kế toán: 39.636.141

- Văn thư: 39.699.684

Bảo hiểm làng hội Quận 12

 

Tổng đài: 37.174.522- 37.170.221

 

Ban Giám đốc:

 

- Giám đốc: Nguyễn Văn không còn – ĐT nhánh: 101

- Phó Giám đốc: Phan Thị Tuyết Thanh – ĐT nhánh: 102

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nguyên – ĐT nhánh : 103

 

Bộ phận nghiệp vụ: 37.174.339

Bảo hiểm xóm hội Quận Bình Tân

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Dương Văn Nghĩa – ĐT: 37.527.156- Phó Giám đốc: Lê Thành Nhân – ĐT: 38.754.475- Phó Giám đốc: Võ Hoàng Minh – ĐT: 37.527.028

Bộ phận nghiệp vụ:

- Sổ - Kế Toán: 38.754.475- chính sách: 37.520.125- Thu - cấp cho Thẻ: 37.527.028

Bảo hiểm buôn bản hội Quận Bình Thạnh

Ban Giám đốc:

Bộ phận nghiệp vụ:

Bảo hiểm xóm hội Quận đống Vấp

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn Hùng Oanh – ĐT nhánh: 101- Phó Giám đốc: Lý Thị Thanh Thuý – ĐT nhánh: 102

Bộ phận nghiệp vụ:

- chính sách: 104, 105- Thu: 110, 115- Sổ thẻ: 108, 109- TNHS: 116- Kế toán: 106- Hành chính: 107

Bảo hiểm làng mạc hội Quận Phú Nhuận

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: hồ nước Thanh Lý– ĐT nhánh: 101- Phó Giám đốc: Lương Diễm mùi hương Huyền – ĐT nhánh: 103

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS: 105-107- Kế toán: 108, 109- bao gồm sách: 110, 111- Sổ thẻ: 112 -114- Thu: 115- 122

Bảo hiểm buôn bản hội Quận Tân Bình

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Vũ Hữu Bình - ĐT: 38.492.672- Phó Giám đốc: Đoàn Thị Mỹ Hiệp - ĐT: 35.039.841- Phó Giám đốc: Phạm Nguyên Long - ĐT: 38.491.814

Bộ phận nghiệp vụ:

- Thu: 39.492.384 - 39.492.050 - Tổng thích hợp Thu: 39.492.045- bao gồm sách: 39.491.020- TN HS: 38 494 752- Kế toán: 38.493.947- Sổ, thẻ: 39.492.391

Bảo hiểm thôn hội Quận Tân Phú

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Điệp – ĐT nhánh: 101- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Phước – ĐT nhánh: 102- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị người mẫu ngọc trinh – ĐT nhánh: 103

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS: 105-107- Kế toán: 111- thiết yếu sách: 112, 113- Thu: 114-117- Sổ thẻ: 118, 119- Văn thư: 108

Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức

Tổng đài: 38.962.585

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Dương Thị Tuyết Hồng – ĐT nhánh: 101- Phó Giám đốc: Phan Thị Ngọc Phượng – ĐT nhánh: 103

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS: 104-107- chủ yếu sách: 108-110- Kế toán: 111-113- Sổ thẻ: 114-117- Thu: 201-206

Bảo hiểm xã hội thị xã Bình Chánh

Tổng đài: 37.602.303

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: è Văn Vân - ĐT: 123- Phó Giám đốc: Thiều Hồng Hải - ĐT: 102- Phó Giám đốc: trần Văn đánh - ĐT:

Bộ phận nghiệp vụ:

- TNHS: 103-105- Kế toán: 106-109- thiết yếu sách: 110-112- Sổ thẻ: 113-115- Thu: 116-122

Bảo hiểm xóm hội Huyện cần Giờ

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Bùi Xuân Ngọ - ĐT: 38.740.836- Phó Giám đốc: Lê Thị mùi hương Lan –ĐT: 37.861.025

Bộ phận nghiệp vụ:

- Thu: 38.740.473- Kế toán: 37.861.474

Bảo hiểm buôn bản hội thị trấn Củ Chi

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: phổ biến Hiếu Vân - ĐT: 37.924.631- Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Khuê - ĐT: 38.920.913- Phó Giám đốc: Đào anh dũng - ĐT: 38.920.913Bộ phận nghiệp vụ: 38.920.913 - 37.907.596

 

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

Tổng đài: 38.914.366

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Võ Văn Giảo – ĐT nhánh: 101- Phó Giám đốc: Phùng Thị Kim Dung – ĐT nhánh: 102- Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Anh Tuấn – ĐT nhánh: 103

Bộ phận nghiệp vụ:

- Thu: 104-106- Sổ, thẻ: 107, 110- chủ yếu sách: 108, 109- Kế toán: 111- BHTN, BHYT: 113, 114

Bảo hiểm thôn hội Huyện đơn vị Bè

Tổng đài: 37.770.061

Ban Giám đốc:

- phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Hoanh – ĐT: 37.770.063- Phó Giám đốc: trằn Bảo Huân – ĐT: 37.770.062