TẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 THEO TỪNG UNIT

Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit gồm đáp án chi tiết. Trong nội dung bài viết này xin giới thiệu Bài tập tiếng anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit có đáp án đưa ra tiết. Bài xích tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án cụ thể là tài liệu giỏi giúp những thầy cô tham khảo trong quy trình dạy ANH . Hãy tải ngay bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit tất cả đáp án bỏ ra tiết. sarakhanov.com chỗ luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Bạn đang xem: Tải bài tập tiếng anh lớp 9 theo từng unit

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit gồm đáp án chi tiết
*

Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án bỏ ra tiết. Trong nội dung bài viết này xin trình làng Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án đưa ra tiết. Bài xích tập tiếng anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit tất cả đáp án chi tiết là tài liệu tốt giúp những thầy cô xem thêm trong quy trình dạy ANH . Hãy mua ngay bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án bỏ ra tiết. sarakhanov.com vị trí luôn update các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


0

5 - Rất bổ ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - vừa đủ 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


LOCAL ENVIRONMENT (UNIT 1)

A. NEW WORDS, STRUCTURES và GRAMMAR

I. New words

artisan (n)

/

ɑː

t

ɪˈ

zæn/

thợ làm

nghề thủ

công

attraction (n)

ˈ

træk

ʃ

n/

điểm hấp dẫn

authenticity

(n)

/

ɔː

θen

ˈ

t

ɪ

səti/

thật

cast (v)

/k

ɑː

st/

đúc (đồng…)

craft (n)

/kr

ɑː

ft/

nghề thủ

công, kĩ

năng làm

nghề thủ

công

craftsman (n)

/

ˈ

kr

ɑː

ftsmən/

thợ làm cho đồ thủ

công

cross (v)

/kr

ɒ

s/

đan chéo

drumhead

(n)

/dr

ʌ

mhed/

mặt trống

embroider

(v)

/

ɪ

m

ˈ

br

ɔɪ

də/

thêu

frame (n)

/fre

ɪ

m/

khung

handicraft

(n)

/

ˈ

hænd

ɪ

kr

ɑː

ft/

sản phẩm

thủ công

lacquerware

(n)

/

ˈ

lækəweə/

đồ sơn mài

layer (n)

/

ˈ

le

ɪ

ə/

lớp (lá…)

mould (v)

/mə

ʊ

ld/

đổ khuôn, chế tạo ra

khuôn

preserve (v)

/pr

ɪˈ

z

ɜː

v/

bảo vệ, bảo

tồn

remind (v)

/r

ɪˈ

ma

ɪ

nd/

gợi nhớ

sculpture (n)

/

ˈ

sk

ʌ

lpt

ʃ

ə/

điêu khắc,

đồ điêu

khắc

set off (ph.v)

/set

ɒ

f/

khởi hành

strip (n)

/str

ɪ

p/

dải

surface (n)

/

ˈ

s

ɜː

f

ɪ

s/

bề mặt

team-

building

(adj)

/ti

ː

m-

ˈ

b

ɪ

ld

ɪ

ŋ/

xây dựng

đội ngũ

thread (n)

/θred/

sợi

treat (v)

/triːt/

xử lí (chất

thải…)

turn up

(ph.v)

/tɜːn ʌp/

xuất hiện, đến

weave (v)

/wiːv/

đan (rổ,

rá…), dệt

(vải…)

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

công xưởng,

xưởng

II. Grammar


e-mail Facebook Telegram Twitter

Tài liệu cùng hạng mục Tài liệu Anh văn


Tổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh

Xin chia sẻ tài liệu: Tổng ôn tập những chuyên đề giờ anh. Góp đạt hiệu quả caotrong thi giờ anh


ngoại khóa môn giờ đồng hồ anh 10

Trong bài viết này xin giới thiệu Ngoại khóa môn giờ đồng hồ anh 10. 1Ngoại khóa mônTiếng anh 10 giúp những em ôn luyện và thi HSG môn Anh đạt kết quả cao, đồng thờiđề thi cũng là tài liệu giỏi giúp những thầy cô xem thêm trong quy trình dạy. Hãytải ngay lập tức Ngoại khóa môn tiếng anh 10. Club HSG thủ đô nơi luôn cập nhật các kiếnthức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


tư liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 tới đây nóichung với ôn thi kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp với từ vựng .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung và ôn thi kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


43 câu hỏi trắc nghiệm tiếp xúc .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi đánh giá cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu hỏi giao tiếp.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung và ôn thi đánh giá cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


49 câu hỏi giao tiếp.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung cùng ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học tập sinh.Mời các em học viên cùng những thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án và bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung với ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


21 câu hỏi chức năng giao tiếp.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung cùng ôn thi kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô xem thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


30 câu trắc nghiệm hỏi tiếp xúc .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi soát sổ cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


40 câu trắc nghiệm giao tiếp .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi khám nghiệm cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học tập sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


24 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung và ôn thi đánh giá cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


38 thắc mắc giao tiếp .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


22 câu vạc âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án và bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung và ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


51 câu phân phát âm các trường không chăm P1 .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi soát sổ cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời các em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 Câu trắc nghiệm phát âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung cùng ôn thi bình chọn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học tập sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu vạc âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án và bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 tiếp đây nóichung với ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời các em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu trắc nghiệm phát âm - .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung với ôn thi đánh giá cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học sinh cùng những thầy cô xem thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


68 câu trắc nghiệm Câu phạt âm.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 tới đây nóichung với ôn thi soát sổ cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


40 câu vạc âm .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung và ôn thi đánh giá cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


Tài liệu bắt đầu download


Từ khóa được quan liêu tâm


Danh mục tài liệu


Giáo án
Đề Thi - kiểm soát
tài liệu
Đề thi
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tài liệu, giáo án điện tử - sarakhanov.com

×

Đăng ký kết theo giõi những thể nhiều loại yêu thích


Hãy chọn các thể một số loại mà các bạn yêu thích, bạn sẽ nhận được e-mail thông tin khi tài giỏi liệu new được đăng tải.
Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
game trợ giảng
Ngữ Văn
Toán Học
Anh Văn
Tài liệu
Tin học
Đề Ngữ Văn
Đề Anh văn
tài liệu Anh văn
tài liệu Văn
Đề Toán
tài liệu Toán
GDCD
Đề thi
Đề thi vào lớp 10
Đề thi thpt quốc gia
Văn bản pháp luật
Biểu mẫu
thời điểm dịp lễ tết
Thi tốt nghiệp THPT
Sinh Học
Đề sinh học
Công nghệ
Đề thi học sinh giỏi
Lớp 12
Ngữ văn 12
Văn chủng loại 12
Địa lý 12
Sinh học 12
lịch sử hào hùng 12
tiếng Anh 12
chất hóa học 12
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12
Toán lớp 12
technology 12
đồ dùng lý 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Lớp 11
tiếng Anh 11 cũ
tiếng Anh 11 mới
Ngữ văn 11
Toán lớp 11
Văn mẫu 11
Địa lí 11
hóa học 11
Sinh học 11
lịch sử 11
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11
Lớp 10
Địa lí 10
Ngữ văn 10
Toán lớp 10
lịch sử 10
giờ Anh 10
chất hóa học 10
Tin học tập 10
Lớp 9
Ngữ văn 9
Văn mẫu lớp 9
Địa lí 9
giờ Anh 9 mới
đồ vật lý 9

Xem thêm: Tổng Hợp Tài Liệu Học Tiếng Pháp Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu Từ Đâu?

hóa học 9
Toán lớp 9
tiếng Anh 9
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9
Lớp 8
Sinh học 8
giờ Anh 8
lịch sử dân tộc 8
Toán lớp 8
Địa lí 8
Ngữ văn 8
thứ lý 8
Văn mẫu lớp 8
technology 8
Lớp 7
tiếng Anh 7
Toán lớp 7
lịch sử dân tộc 7
Ngữ văn lớp 7
thiết bị lý 7
Văn mẫu mã lớp 7
Lớp 6
Ngữ văn lớp 6
Văn mẫu mã lớp 6
Toán lớp 6
lịch sử hào hùng lớp 6
giờ Anh lớp 6
Sinh học 6
Địa lý lớp 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 6
Lớp 5
giờ Việt lớp 5
Toán lớp 5
Văn chủng loại Lớp 5
tiếng Anh lớp 5
Lớp 4
giờ Việt lớp 4
Toán lớp 4
giờ đồng hồ Anh lớp 4
Lớp 3
Toán lớp 3
giờ đồng hồ Việt lớp 3
tiếng Anh lớp 3
Lớp 2
tiếng việt lớp 2
Lớp 1
tiếng việt lớp 1
thông tin tuyển sinh lớp 10
tin tức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Đề thi vào lớp 6
Đề KSCL
Đề thi học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 lớp 3
Đề thi học tập kì 2 lớp 10
Đề thi học tập kì 2 lớp 7
Đề thi học kì 2 lớp 8
Đề thi học tập kì 2 lớp 1
Đề thi học kì 2 lớp 6
Đề thi học kì 2 lớp 4
Đề thi học tập kì 2 lớp 12
Đề thi học kì 2 lớp 5
Đề thi học tập kì 2 lớp 2
Đề thi thân kì 2
Đề thi thân kì 2 lớp 6
Đề thi giữa kì 2 lớp 5
Đề thi giữa kì 2 lớp 9
Đề thi giữa kì 2 lớp 8
Đề thi thân kì 2 lớp 12
Đề thi giữa kì 2 lớp 7
Đề thi giữa kì 2 lớp 10
Đề thi giữa kì 2 lớp 3
Đề thi giữa kì 2 lớp 4
Đề thi thân kì 2 lớp 1
Đề thi giữa kì 2 lớp 11
Đề thi học kì 1
Đề thi học kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học tập kì 1 lớp 9
Đề thi học kì 1 lớp 12
Đề thi học tập kì 1 lớp 4
Đề thi học tập kì 1 lớp 10
Đề thi học kì 1 lớp 7
Đề thi học kì 1 lớp 5
Đề thi học tập kì 1 lớp 11
Đề thi giữa kì 1
Đề thi giữa kì 1 lớp 6
Đề thi thân kì 1 lớp 8
Đề thi thân kì 1 lớp 4
Đề thi thân kì 1 lớp 7
Đề thi thân kì 1 lớp 5
Đề thi giữa kì 1 lớp 9
Đề thi giữa kì 1 lớp 10
Văn chủng loại lớp 2
Hóa học
Giáo án PPT
thiết bị lí
kế hoạch sử
lý giải - Quy định
tư liệu Hóa
Đề đồ vật lí
Địa lí
Âm nhạc
Giáo án tế bào đun
Giáo án STEAM
tài liệu lí
SKKN
Theo giõi