Bài Hát Bên Em Là Biển Rộng

Tình ơi sao đi mãi đề xuất sông dài bao la Bàn tay ôm nỗi ghi nhớ xôn xao biển lớn rộng vày em mất anh mất anh ngày xuân đã qua rất nhanh Còn chăng nỗi nhức nỗi nhức tuổi xanh Tình anh như cơn bè phái cuốn đôi bờ mưa giông Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng mùa thu đã qua sẽ qua mùa đông đã sang sẽ sang Tình đã ra đi mau lẹ Khi anh xa em, sóng thôi ko xô bờ khi em xa anh, đá bơ vơ bé sông lang thang đã khô chỗ đầu nguồn bên em mặt em, đại dương đã bị tiêu diệt

Bạn đang xem: Bài hát bên em là biển rộng


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tâm Sự Đời Tôi (Chế Thanh Vol 1), Tâm Sự Đời Tôi

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.