Sống Chậm Lại

Pháp thoại "Xe Báu Đại vượt phần 15" bởi vì Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 13.06.2020 http://youtu.be/pL_Vnt-DCPQ

Bạn đang xem: Sống chậm lại

*

Pháp thoại "Xe Báu Đại vượt phần 13" vì chưng Thầy Thích Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 30.5.2020 http://youtu.be/-hsaTDnhmCg
*

Pháp thoại "Xe Báu Đại vượt phần 12" vì Thầy Thích Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm (Canada) ngày 9.5.2020 http://youtu.be/NRLgckpZUpY
*

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 14" bởi vì Thầy yêu thích Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 01.05.2020 http://youtu.be/xt7vICmHg8E
*

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 13" vì chưng Thầy say mê Pháp Hòa giảng trên Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 30.4.2020 http://youtu.be/i9dcDJYyS_o

Xem thêm: La La Land: Những Kẻ Khờ Mộng Mơ Giải Thưởng, Những Kẻ Khờ Mộng Mơ Giải Thưởng

*

Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 12" vì chưng Thầy thích hợp Pháp Hòa giảng trên Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 29.4.2020 http://youtu.be/NSdkzp8xiQw
http://youtu.be/dIU8V20Mtxs Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 11" vì chưng Thầy đam mê Pháp Hòa giảng trên Tv Trúc Lâm (Canada) ngày 28.4.2020
Pháp thoại "Xe Báu Đại quá phần 11" bởi Thầy ưng ý Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm ngày 02.05.2020 http://youtu.be/gifZZyykXFE
Pháp thoại "Xe Báu Đại quá phần 10" vì Thầy ham mê Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm ngày 25.4.2020 http://youtu.be/pyW0FGqAEBY
Pháp thoại "Xe Báu Đại thừa phần 9" vị Thầy thích hợp Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm ngày 18.4.2020 http://youtu.be/aN-ABuH0msU
Pháp thoại "Xe Báu Đại vượt phần 8" vì chưng Thầy thích Pháp Hòa giảng trên Tv.Trúc Lâm ngày 11.4.2020 http://youtu.be/8YDs5pemRBo
Pháp thoại "Năm tướng Suy Hao" bởi Thầy ưng ý Pháp Hòa giảng tại Tv Trúc Lâm, ngày 10.5.2020 http://youtu.be/lteFwH2z6_E
Pháp thoại "Từng Giọt Sữa Thơm phần 7" vì chưng Thầy ưa thích Pháp Hòa giảng trên Tv Trúc Lâm, ngày 22.4.2020 http://youtu.be/ltnN4Kqthmk