Bài 1 trang 186 hóa 11

Hướng dẫn giải bài 40. Ancol sgk hóa học 11. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần định hướng và bài bác tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, siêng đề… bao gồm trong SGK sẽ giúp các em học viên học tốt môn hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 186 hóa 11

LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp

– Ancol là số đông hợp hóa học hữu mà lại phân tử tất cả nhóm hiđroxyl (-OH) links trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon no, bí quyết R(OH)n

– Phân loại:

+ Theo cội hiđrocacbon: có ancol no, ancol ko no, ancol thơm.

+ Theo số lượng nhóm hiđroxyl: ancol đối kháng chức, ancol đa chức.

+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với team -OH.

– Đồng phân: Đồng phân team chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí liên kết bội, đồng phân hình học.

– Danh pháp:

+ Danh pháp nơi bắt đầu chức: Ancol + Tên gốc hidrocacbon + ic

+ Tên thay thế: số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh – tên mạch thiết yếu – số chỉ địa điểm nhóm – OH + ol

Lưu ý: Mạch đó là mạch cacbon nhiều năm nhất có chứa team -OH

Đánh số sản phẩm công nghệ tự nguyên tử C mạch chính ban đầu từ phía gần team -OH hơn

2. Tính chất vật lí

– các ancol tự C1 đến khoảng chừng C12 ở đk thường là hóa học lỏng, từ bỏ C1 cho C3 rã vô hạn vào nước.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh sáng sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với các hiđrocacbon có trọng lượng mol phân tử tương đương, vày tạo được links hiđro giữa các phân tử ancol cùng với nhau với giữa những phân tử ancol cùng với nước.

3. đặc thù hóa học

a) phản ứng cụ nguyên tử H trong đội OH

– Ancol tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm M tạo thành muối ancolat. Bội nghịch ứng này chứng minh phân tử ancol bao gồm nguyên tử hiđro linh động.

– bội phản ứng riêng biệt của glixerol: tính năng với Cu(OH)2 tạo nên phức chất tan có blue color lam khôn xiết đặc trưng.

b) phản ứng nạm nhóm OH

– bội nghịch ứng cùng với axit vô cơ mạnh bạo như HX, HNO3, H2SO4…

R-OH + HA → R-A + H2O ( A là: Hal, ONO2…)

– bội phản ứng với ancol tạo ra ete: R- OH + HO- R’ (xrightarrowH_2SO_4đặc,t^o) R- O- R’ + H2O

c) phản ứng bóc tách nước tạo nên anken

Ancol khi chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng ở ánh sáng 1700C mang đến phản ứng tách bóc nước tương tự như như phản ứng bóc tách HX tự dẫn xuất halogen.

d) bội phản ứng oxi hóa

– thoái hóa không hoàn toàn: khi oxi hóa dịu thì ancol bậc 1 tạo anđehit; ancol bậc 2 chế tác xeton; ancol bậc 3 ko phản ứng. Ví dụ:

R- CH2OH + CuO → R- mang đến + Cu + H2O

– Oxi hóa trả toàn: Ancol cháy tạo nên khí cacbonic, khá nước và tỏa những nhiệt

4. Cách thức điều chế

– phương pháp tổng hợp: Tổng phù hợp etanol từ etilen bao gồm sẵn sau quá trình lọc dầu

– phương thức sinh hóa: Từ các nguồn nguyên liệu chứa được nhiều tinh bột trong tự nhiên và thoải mái ( gạo, lúa mì,…) sau quá trình lên men chiếm được etanol

5. Ứng dụng

Ancol ứng dựng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế, cồn cơ,….

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần hướng dẫn Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 vừa đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 186 hóa 11

Viết công thức kết cấu và hotline tên các ancol đồng phân của nhau bao gồm công thức phân tử C5H12O.

Bài giải:

Ancol gồm 2 một số loại đồng phân:

– Đồng phân về mạch C (mạch nhánh với mạch ko phân nhánh)

– Đồng phân về vị trí nhóm chức.

*

2. Giải bài bác 2 trang 186 hóa 11

Viết các phương trình hóa học của làm phản ứng giữa propan-1-ol với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại.

b) CuO, đun nóng.

c) Axit HBr, có xúc tác.

Trong mỗi phản nghịch ứng trên, ancol đóng vai trò gì: hóa học khử, chất oxi hóa, axit, bazơ? Giải thích.

Bài giải:

a) Propan-1-ol phản bội ứng với mãng cầu là bội phản ứng thay nguyên tử H trong team OH bằng nguyên tử kim loại Na.

Phương trình hóa học:

(2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1H + 2overset0Na xrightarrowt^0 2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1Na + overset0H_2↑)

Ancol vào vai trò hóa học oxi hóa bởi vì là hóa học nhận electron, số oxi hóa sút sau phản ứng.

b) Propan-1-ol phản nghịch ứng với CuO, làm cho nóng sẽ tách bóc nước sinh sản thành anđehit.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-overset-1CH_2OH + overset+2CuO xrightarrowt^0 CH_3-CH_2-overset+1CHO + overset0Cu + H_2O$

Ancol vào vai trò là chất khử vì chưng là chất nhường electron, số lão hóa tăng sau phản bội ứng.

c) Propan-1-ol làm phản ứng với HBr là phản nghịch ứng nạm cả nhóm -OH bởi nguyên tử Br.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-CH_2OH + overset+1HBr → CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O$

Ancol nhập vai trò là bazơ vì nhận H+ của HBr.

3. Giải bài xích 3 trang 186 hóa 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng lẻ trong những lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước cùng benzen.

Bài giải:

♦ cách 1:

Trích mỗi hóa học 1 ít cho ra những ống nghiệm khác nhau và khắc số thứ tự tương ứng.

– mang đến lần lượt nước dư vào những ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất lỏng ko tan, dung dịch chia thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên bề mặt nước).

Xem thêm: Truyện Tranh Dragon Ball - Truyện Tranh 7 Viên Ngọc Rồng

+ các ống nghiệm sót lại dung dịch nhất quán là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước (H2O)

– cho Cu(OH)2 vào 3 chất còn lại, chất nào chế tạo ra phức màu xanh lam là C3H5(OH)3, còn lại không tồn tại hiện tượng gì là C2H5OH cùng H2O

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 ightarrow _2Cu + 2H_2O$

Đốt 2 chất còn lại, rồi cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, hóa học nào sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi trong là C2H5OH, còn sót lại là H2O.

$C_2H_5OH + 3O_2 xrightarrowt^0 2CO_2 + 3H_2O$

$CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O$

♦ phương pháp 2:

C2H5OHC3H5(OH)3H2OC6H6
Cu(OH)2Không hiện tại tượngdung dịch xanh lamKhông hiện tượngKhông hiện nay tượng
CuO, toCu (đỏ)Không hiện tại tượngKhông hiện tượng
NaKhông bội nghịch ứngKhíKhông hiện tại tượng

Phương trình hóa học:

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 xrightarrow< > undersetDd xanh lam _2Cu + 2H_2O$

$CH_3-CH_2OH + CuO xrightarrow< > t^0 CH_3-CHO + Cu + H_2O$

(2H_2O + 2Na xrightarrow< > 2NaOH + H_2 uparrow)

4. Giải bài xích 4 trang 186 hóa 11

Từ propen và các chất vô cơ quan trọng có thể pha trộn được những chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Bài giải:

(1) Điều chế propan-2-ol:

(eginmatrix CH_3 -CH=CH_2 + H_2O xrightarrowt^0 \ \ endmatrix eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

(2) Điều chế propan-1,2-điol:

(3CH_2 = CH – CH_3 + 4H_2O + 2KMnO_4 o 3CH_2(OH) – CH(OH) – CH_3 + 2MnO_2 + 2KOH)

5. Giải bài xích 5 trang 187 hóa 11

Cho 12,20 g tất cả hổn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tính năng với natri (dư) thu được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong tất cả hổn hợp X.

b) Cho tất cả hổn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng.

Bài giải:

a) Tính yếu tố phần trăm khối lượng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp $X$.

Gọi số mol của C2H5OH cùng CH3CH2CH2OH lần lượt là $x$ cùng $y$ (mol)

Phương trình hóa học:

$C_2H_5OH + na → C_2H_5ONa + dfrac12 H_2↑$

$x → 0,5x (mol)$

$CH_3CH_2CH_2OH + mãng cầu → CH_3CH_2CH_2ONa + dfrac12 H_2↑$

$y → 0,5y (mol)$

Theo đề bài xích ta có:

(n_H_2 = dfrac2,822,4 = 0,125,(mol))

Do kia ta có hệ phương trình:

(egingatheredleft{ egingatheredsum m_ancol = 46x + 60y = 12,2 hfill \sum n_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 hfill \endgathered ight. \⇒ left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight. endgathered )

Do đó

$\% C_2H_5OH = dfracm_C_2H_5OHm_hh,ancol.100\% = dfrac0,2.4612,2.100\% = 75,4\% $

$\% CH_3CH_2CH_2OH = 100\% – 75,4\% = 25,6\%$

Vậy có $25,6 \% CH_3CH_2CH_2OH$ với $ 75,4 \%C_2H_5OH$ vào hỗ hòa hợp $X$.

b) Cho các thành phần hỗn hợp $X$ qua ống đựng $CuO$ đun nóng.

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

$C_2H_5OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CHO + Cu↓ + H_2O$

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 C_2H_5CHO + Cu↓ + H_2O$

6. Giải bài bác 6 trang 187 hóa 11

Oxi hóa trọn vẹn 0,60 g một ancol A solo chức bởi oxi không khí, tiếp đến dẫn thành phầm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Trọng lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a) giải thích hiện tượng nghiên cứu trên bằng các phương trình hóa học.

b) Tìm bí quyết phân tử, viết công thức cấu tạo có thể tất cả của A.

c) Khi cho ancol trên chức năng với CuO, nấu nóng thu được một anđêhit tương ứng. Call tên của A.

Bài giải:

a) thành phầm oxi hóa gồm CO2 cùng H2O:

– Qua bình (1) đựng H2SO4 đặc thì H2O bị hấp thụ có tác dụng bình (1) tăng $m_H_2O = 0,72 (g)$.

– Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi vì dung dịch KOH, $m_CO_2 = 1,32 (g)$.

Gọi CTPT của ancol A đối chọi chức là CxHyO ta gồm phương trình chất hóa học như sau:

$2C_xH_yO + dfrac4x + y – 22 O_2 xrightarrowt^0 2xCO_2 + yH_2O$

$CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O$

b) Tìm bí quyết phân tử, viết công thức cấu tạo có thể gồm của A.

Ta có:

(n_H_2O = dfrac0,7218 = 0,04,(mol);)

(n_CO_2 = dfrac1,3244 = 0,03,(mol))

Bảo toàn khối lượng: $m_O (trong A) = m_A – m_C – m_H$

⇒ $m_O (trong A) = 0,6 – 0,03 . 12 – 0,04 . 2 = 0,16 (g)$

⇒ $n_O = dfrac0,1616 = 0,01 (mol)$

Gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol solo chức phải nA = nO)

Do đó:

(egingathered⇒ x = dfracn_CO_2n_A = dfrac0,030,01 = 3 hfill \,,y = dfrac2n_H_2On_A = dfrac0,080,01 = 8 hfill \endgathered )

Vậy cách làm phân tử của $A$ là: $C_3H_8O$

Công thức kết cấu có thể tất cả của $A$ là: $CH_3-CH_2-CH_2OH$ cùng đồng phân (eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

c) Khi mang lại ancol trên tác dụng với CuO, đun cho nóng thu được một anđêhit tương ứng

A + CuO nung rét → anđehit

⇒ A là ancol bậc 1.

⇒ CTCT của $A$ là $CH_3CH_2CH_2OH$: propan-1-ol

Phương trình phản ứng

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CH_2CHO + Cu↓+ H_2O$

7. Giải bài xích 7 trang 187 hóa 11

Từ 1,00 tấn tinh bột gồm chứa 5,0% hóa học xơ (không bị biến đổi) có thể sản xuất được từng nào lít etanol tinh khiết, biết công suất chung của cả quy trình sản xuất là 80,0% và khối lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Bài giải:

Khối lượng hóa học xơ là:

$m_xơ = frac10^6.5\% 100\% = 0,05.10^6 (g)$

Khối lượng tinh bột là:

$m_tb = 10^6 – 0,05.10^6 = 0,95.106 (g)$

Phương trình phản nghịch ứng

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O → nC_6H_12O_6$ (1)

$C_6H_12O_6 xrightarrowmen,ruou 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (2)

Từ (1) cùng (2) ta có:

(egingatheredn_C_2H_5OH = 2n_C_6H_12O_6 = 2n.n_C_6H_10O_5\ = 2n.dfrac0,95.10^6162n = dfrac1,9.10^6162 hfill \⇒ m_C_2H_5OH = dfrac1,9.10^6162.46 = dfrac87,4.10^6162(g) hfill \⇒ V_C_2H_5OH = dfracmD = dfrac87,4.106162.0,789(ml) hfill \endgathered )

Vì $\%H = 80\%$ bắt buộc lượng ancol thực tế thu được là:

(V_C_2H_5OH ,tt = dfrac87,4.10^6162.0,789.dfrac80\% 100\% = 0,547.10^6(ml) ) (= 547,(l))

Vậy có thể sản xuất được $547,(l)$ etanol tinh khiết.

8. Giải bài bác 8 trang 187 hóa 11

Cho ancol tất cả công thức cấu tạo: $H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

Tên nào dưới đây ứng cùng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol.

B. 4-metylpentan-1-ol.

C. 4-metylpentan-2-ol.

D. 3-metylhexan-2-ol.

Bài giải:

Tên ancol = thương hiệu số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + tên mạch cacbon bao gồm + số chỉ địa chỉ nhóm -OH +ol

Đánh số thứ tự từ bỏ cacbon gần team chức -OH nhất

*

Như vậy:

– đội -OH làm việc Cacbon hàng đầu là: 1-ol.

– Nhánh metyl sống Cacbon số 4 là: 4-metyl.

⇒ tên ứng với ancol là 4-metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án: B.

9. Giải bài bác 9 trang 187 hóa 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tính năng với natri dư thấy bao gồm 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Bài giải:

Gọi cách làm của ancol $X$ no đơn chức, mạch hở là $C_nH_2n+1OH (n≥ 1)$

Phương trình hóa học:

$2C_nH_2n+1OH + 2Na → 2C_nH_2n+1ONa + H_2↑$

Ta có:

(n_H_2 = dfrac0,5622,4 = 0,025,(mol))

$⇒ n_C_2H_5OH = 2n_H_2 = 2.0,025 = 0,05 (mol)$

Do đó:

(egingatheredM_C_nH_2n + 1OH = dfrac3,70,05 = 74,(g/mol) hfill \⇒ 14n + 1 + 17 = 74 hfill \⇒ n = 4 hfill \CTPT:C_4H_10O hfill \endgathered )

⇒ Đáp án: C.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 đầy đủ, ngăn nắp và dễ hiểu nhất. Chúc chúng ta làm bài môn chất hóa học 11 tốt nhất!