ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

Bạn đang tìm hiểu về tiếng Anh siêng ngành kinh tế tài chủ yếu thì chúng ta nên tham khảo bài viết này của 4Life English Center (sarakhanov.com). Cung cấp cho chính mình thêm các từ vựng bắt đầu hay cùng cơ bạn dạng phục vụ chuyên ngành của mình.

*
Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế tài chính tài chính

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành kinh tế tài chính tài chính

Agglomeration economies Nền kinh tế tích tụAustrian school trường phái kinh tế Áo.Autarky economy Nền kinh tế tài chính tự cung từ bỏ cấpNational economy: kinh tế quốc dânBalanced economic development vạc triển kinh tế tài chính cân đối.Barter economy Nền kinh tế hàng thay đổi hàngCashpoint: điểm rút tiền mặtAbsenteeism: Trốn việc, sự ngủ làm không tồn tại lý doPresent (v) : xuất trình, nộpAbsentee landlord: Địa nhà (chủ không cử động sản) biện pháp biệtOpen cheque (n) : Séc mởAbsolute advantage: điểm mạnh tuyệt đối.Advantage ưu thế nhờ giá tiền tổn giỏi đối.Expiry date : ngày không còn hạnCashier (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (ở Anh)Charge card: thẻ thanh toánAbsolute income hypothesis: đưa thuyết thu nhập tuyệt đối.Clear (v): giao dịch thanh toán bù trừCollect (v): thu hồi (nợ)Constantly (adv): ko dứt, liên tụcBearer cheque (n): Séc vô danhCorrespondent (n): ngân hàng có quan hệ nam nữ đại lýAbsolute monopoly: Độc quyền hay đối.Dispenser (n): máy rút chi phí tự độngAbsolute prices: giá bán tuyệt đối.Place of cash : nơi cần sử dụng tiền mặtAbsolute scarcity: Khan hiếm hoàn hảo nhất .Debit balance: số dư nợDirect debit: ghi nợ trực tiếpAbsolute value: cực hiếm tuyệt đối.Documentary credit: tín dụng thưAbsorption approach: cách thức hấp thu.Abstinence: Nhịn bỏ ra tiêu.Crossed cheque (n): Séc giao dịch bằng gửi khoảngDebt (n.): khoản nợAccelerated depreciation: Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc.Direct debit: ghi nợ trực tiếpAccelerating inflation: lạm phát gia tốc.Doubt (n): sự nghi ngờAccelerator: Gia sốOrginator (n) : bạn khởi đầuAccelerator coefficient: thông số gia tốc.Billing cost : túi tiền hoá đơnMandate (n) : tờ uỷ nhiệmAccelerator effect: hiệu ứng gia tốc.Abolish (v) : bãi bỏ, huỷ bỏAccelerator principle: nguyên tắc gia tốc.Make available : chuẩn bị sẵnAcceptance: đồng ý thanh toán.Accepting house: ngân hàng nhận trả.Mortgage (n) : nợ thuế chấpAccesion rate: Tỷ lệ gia tăng lao động.Inform : báo tinCentral switch (n) : máy tính trung tâmAccesions tax: Thuế vàng tặng.On behalf : nhân danhAccess/space trade – off model: mô hình đánh đổiAccommodating: Đáp ứngInterest rate (n) : lãi suấtSubsidise : phụ cấp, phụ phíAccommodation transactions những giao dịch điều tiết.Overdraft (n) : sự rút vượt thừa số dư, dự thấu chiTelegraphic transfer : chuyển khoản bằng năng lượng điện tínAccount Tài khoản.Accrued expenses ngân sách phát sinh (tính trước).Trace (v) : truy vấn tìmAchieving Society the: làng hội thành đạt.Across-the-board tariff changes: đổi khác thuế quan tiền đồng loạt.Action lag Độ trễ của hành động.Carry out (v) : tiến hànhActive balance Dư nghạch.Reference (n) : sự tham chiếuActivity analysis đối chiếu hoạt động.Exceed (v) : thừa trộiActivity rate tỷ lệ lao động.Adaptive expectation Kỳ vọng ưng ý ứngAdding up problem vấn đề cộng tổng.Additional worker hypothesis mang thuyết công nhân thêm vào.Addition rule luật lệ cộng.Additive utility function Hàm thoả dụng phụ trợ.Address principle nguyên tắc địa chỉ.Adjustable peg regime chế độ điều chỉnh hạn chế.Adjustable peg system khối hệ thống neo tỷ giá ân hận đoái có thể điều chỉnh.Adjustment cost giá cả điều chỉnh sản xuất.Adjustment lag Độ trễ điều chỉnh.Adjustment process quy trình điều chỉnhAdministered prices Các mức ngân sách bị cai quản chế.Administrative lag Độ trễ bởi vì hành chínhAdvalorem tax Thuế theo giá trị.Advance chi phí ứng trước.Advance Corporation Tax (ACT) Thuế công ty lớn ứng trước.Advance refunding hoàn lại trước.Advanced countries các nước phát triển, những nước đi đầu.Adverse balance Cán cân nặng thâm hụt.Adverse selection lựa chọn trái ý; Lựa chọn theo hướng bất lợi.Advertising Quảng cáo.Advertising – sale ratio tỷ lệ doanh số-quảng cáo.Managerial skill kĩ năng quản lýMonetary activities: hoạt động tiền tệAgency for International Development Cơ quan cải cách và phát triển Quốc tếAgency cửa hàng Nghiệp đoàn.Abatement cost: giá thành kiểm soát; giá cả chống (ô nhiễm)Aggregate concentration Sự triệu tập gộp.Adverse supply shock Cú sốc cung bất lợi.Aggregate demand mong gộp; Tổng cầuAggregate demand curve Đường ước gộpAggregate demand shedule Biểu ước gộp; Biểu tổng cầuAggregate expenditure giá cả gộp.Aggregate income thu nhập gộp; Tổng thu nhậpAggregate output đầu ra Sản lượng gộp.Aggregate production function Hàm cấp dưỡng gộp.Potential demand nhu cầu tiềm tàngAggregation problem vấn đề về phép gộp.Agrarian revolution phương pháp mạng nông nghiệpAgricultural earnings những khoản thu tự nông nghệp.Agricultural exports Nông chế tạo khẩuAgricultural lag Đỗ trễ của nông nghiệpAgricultural livies Thuế nông nghiệp.Agricultural reform cách tân nông nghiệp.Agricultural sector khu vực nông nghiệp.Preferential duties Thuế ưu đãiAgricultural subsidies Khoản trợ cấp nông nghiệp.Agricultural Wage Boards Ban tiền lương nông nghiệpAid Viện trợAitken estimator Ước lượng số Aitken.Alienation Sự tha hoáReal national income thu nhập cá nhân quốc dân thực tếAllocate Phân bổ, ấn địnhAllocation funtion tác dụng phân bổAllocative efficiency công dụng phân bổ.Allowances & expences for corporation tax những khoản phụ cung cấp và thời hạn nộp thuế công tyAllowances & expencess for income tax Khấu trừ và chi phí đôí cùng với thuế thu nhập.Almon lag Độ trễ Almon.Alpha coeficient hệ số AlphaAlternative technology technology thay thế.Altruism Lòng vị tha.Amalgamation Sự thích hợp nhất.America Depository Receipt ADR – Phiếu giữ hộ tiền Mỹ.America Federation of Labuor ALF – Liên đoàn lao đụng Mỹ.America selling price giá bán kiểu Mỹ.American Stock Exchange Sở thanh toán chứng khoán Mỹ (ASE tốt AMEX).Amortization đưa ra trả từng kỳ.Amplitude Biên độAmtorg phòng ban mậu dịch hay trú của Liên Xô.Analysis of variance ANOVA – so với phương saiAnarchy chứng trạng vô chính phủ.Allowance Phần tiền trợ cấp.Inefficient (adj) : không hiệu quảAnchor argument luận điểm về chiếc neo.Animal spirits Tinh thần bè đảng đàn; tâm lý hùa theoAnalysis (stats) Phân tích.Debate (n) : cuộc tranh luậnAnnecy Round Vòng đàm phánAnnual allowances Miễn thuế hàng năm.Annual capital charge chi tiêu vốn hàng năm.Annuity Niên kim.Annuity market thị phần niên kim.Recovery : sự đòi lại được (nợ)Anomaliess pay chi phí trả công bất thườngCapital expenditure : những khoản chi tiêu lớnRemote banking : dịch vụ ngân hàng từ xaAnticipated inflation lạm phát kinh tế được dự tínhAnti-trust kháng lũng đoạn.Appreciation Sự đội giá trị.Apprenticeship học việc.Home banking : dịch vụ bank tại nhàAnti-export bias Thiên lệch / Định kiến kháng xuất khẩu.Appropriate products Các sản phẩm thích hợp.Appropriation account thông tin tài khoản phân phối lãi.Approval voting bỏ thăm tán thành; bỏ thăm phê chuẩn.Apriori Tiên nghiệm.Regulation Sự điều tiếtArbitrage kinh doanh nhờ vào chênh lệch giá; buôn triệu chứng khoánArbitration Trọng tàiArc elasticity of demand Độ giãn nở hình cung của cầuARCH kiểm tra ARCH.ARCH effect hiệu ứng ARCH.Aristotle (384-322 BC)-Aristotle (384-322 trước công nguyên)Arithmetic mean vừa đủ số học.Arithmetic progression cấp cho số cộng.Retailer: người bán lẻRemote banking: dịch vụ ngân hàng từ xaAsiab Development ngân hàng Ngân hàng cách tân và phát triển châu Á.Assessable Income or profit thu nhập cá nhân hoặc lợi nhuận chịu thuế.Assessable profit Lợi nhuận chịu thuế.Asset Tài sản.Asset stripping Tước chiếm tài sản.Assignment problem bài toán kết nối.Assisted areas các vùng được hỗ trợAssociation of International Bond Dealers hiệp hội những người bán buôn trái khoán quốc tế.Association of South East Asian Nations (ASEAN) Hiệp hội những nước Đông nam Á.Assurance bảo hiểm xác địnhAsset stocks & services flows Dữ trữ tài sản và luồng dịch vụ.Asymmetric infornation tin tức bất đối xứng; thông tin không tương xứng.Asymptote Đường tiệm cận.Asymptotic distribution phân phối tiệm cận.Atomistic competition tuyên chiến đối đầu độc lập.Attribute trực thuộc tính.Auctioneer Người cung cấp đấu giá.Auction markets Các thị phần đấu giá.Auctions Đấu giá.Augmented Dickey Fuller kiểm tra ADF – chu chỉnh Dickey Fuller bổ sung.Augmented Phillips curve Đường Phillips ngã sung.Ability & earnings: năng lượng và thu nhập:Autarky tự túc tự cấp.Ability to lớn pay: kỹ năng chi trả.Autocorrelation Sự từ tương quan.Automatic stabilizers những biện pháp bất biến tự động.Automation tự động hoá.Autonomous expenditure Khoản ngân sách tựInduced expenditure Khoản ngân sách chi tiêu phụ nằm trong (vào mức thu nhập).Security courier services: dịch vụ vận gửi bảo đảmSettle: thanh toánShare: cổ phầnShareholder: cổ đôngSole agent: đại lý phân phối độc quyềnSpeculation/ speculator: đầu cơ/ tín đồ đầu cơSupply và demand: cung cùng cầuSurplus: thặng dưAbility to lớn pay theory: kim chỉ nan về kỹ năng chi trảNational firms: những công ty quốc giaNon-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặtNon-profit: phi lợi nhuậnThe openness of the economy: sự xuất hiện của nền ktếTransfer: chuyển khoảnTransnational corporations: những công ty rất quốc giaTreasurer: thủ quỹTurnover: doanh số, doanh thuAverage fixed costs chi tiêu cố định bình quân.Local currency (n) : nội tệAverage product thành phầm bình quân.Free banking : không tính phí dịch vụ ngân hàngAverage productivity Năng suất bình quân.Top rate : lãi suất vay cao nhấtReliably (a) : chắc chắn, xứng đáng tin cậyAverage propensity khổng lồ consume Khuynh hướng tiêu dùng bình quân.Average propensity lớn save Khuynh hướng tiết kiệm chi phí bình quân.Domestic : vào nước, nội trợAxiom of continuity Tiên đề về tính liên tục.Current tài khoản (n) : thông tin tài khoản vãng laiAxiom of convexity Tiên đề về tính lồi.Axiom of dominance Tiên đề về tính chất thích nhiều hơn thế thích ít.Backdoor fancing cấp tiền qua cửa sau.Back-haul rates Cước vận tải ngược.Backstop technology technology chặng cuối.Backward bending supply curve of labour Đường cung lao động cong về phía sau.Backward intergration phối hợp thượng nguồnBad mặt hàng xấu.Bad money drive out good Đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt.Balanced budget giá cả cân đối.Abnormal profits: lợi tức đầu tư dị thườngBalanced growth Tăng trưởng cân nặng đối.Balance of payment Cán cân nặng thanh toán.Balance of trade Cán cân thương mại.Balance principle nguyên lý cân đối.Balance sheet Bảng cân đối tài sản.Bancor Đồng chi phí bancor (đồng tiền quốc tế).Balanced GDP GDP được cân nặng đốiBandwagon effect cảm giác đoàn tàuBank Ngân hàngBank advance Khoản vay ngân hàng.Bank bill hối phiếu ngân hàng.Bank Charter Act Đạo nguyên tắc Ngân hàng.Bank credit tín dụng ngân hàng.Bank deposite Tiền nhờ cất hộ ngân hàng.Bank for international Settlements ngân hàng thanh toán quốc tế.Banking panic Cơn hồi hộp ngân hàng.Banking school phe cánh ngân hàngBank loan Khoản vay mượn ngân hàng.Bank of England bank AnhBank of United State bank Hoa Kỳ.Inward payment (n) : chuyển tiền đếnBank rate phần trăm chiết khấu đồng ý của ngân hàng ANH.Bankruptcy Sự phá sản.Bargaining tariff Thuế quan mặc cả; Thuế quan tiền thương lượng.Gateway (n) : cổng sản phẩm công nghệ tínhBargaining unit Đơn vị yêu quý lượng; đơn vị mặc cả.Banks’ cash-deposit ratio Tỷ số giữa tiền mặt và tiền nhờ cất hộ của ngân hàngBarlow Report report Barlow.Barriers khổng lồ entry trở ngại nhập ngànhBarter Hàng đổi hàng.Barter agreements Hiệp định đàm phán hàngAbscissa: Hoành độBase period tiến độ gốc.Base rate lãi suất vay gốc.Basic activities Các vận động cơ bản.Basic exports sản phẩm xuất khẩu cơ bảnBasic industries phần đông ngành cơ bản.Basic need philosophy Triết lý yêu cầu cơ bản.Basic wage rates Mức chi phí công cơ bản; nút lương cơ bản.Basing-point system hệ thống điểm định vị cơ sở.Bayesian techniques nghệ thuật Bayes.Bearer bonds Trái khoán không ghi tên.Beggar-my neighbour policies chế độ làm nghèo nước nhẵn giềngBehavioural equation Phương trình về hành viBehavioural theories of the firm Các kim chỉ nan dựa trên hành động về hãng; định hướng về hãng dựa vào hành vi.Base year Năm gốc, năm cơ sở.Benefit-cost ratio Tỷ số đưa ra phí-lợi ích.Benefit-cost analysis Phân tích lợi ích chi phí.Benefit principle chính sách đánh thuế theo lợi ích.Bergsonnian Social Walfare Funtion Hàm phúc lợi an sinh xã hội BergsonBernoulli Hypothesis trả thuyết Bernoulli.Bertrand’s duopoly model Mô hình lưỡng quyền của Bertrand.Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)-Đoán số trùng tuyến tính đẹp nhất; (Ước lượng đường tính ko chệch tốtnhất)Beta Chỉ số BetaBeveridge Report report Beveridge.Bias Độ lệch.Bid Đấu thầu.Bid-rent function Hàm giá bán thầu thuê đất.Hypothesis đưa thuyết lưỡng cực.Big bang Vụ đảo lộn lớn.Big push Cú đẩy mạnh.Bill hối hận phiếu.Bill broker tín đồ môi giới ân hận phiếu.Interface (n) : giao diệnBill of exchange hối phiếu đối ngoại.Bills only Chỉ có nghiệp vụ hối phiếu.Binary variable trở nên nhị phân.Birth rate Tỷ suất sinhBIS bank thanh toán quốc tếBivariate analysis phân tích hai biến sốBlack market Chợ đenBliss point Điểm cực mãn; Điểm hoàn toàn thoả mãnBlock grant Trợ cấp cho cả góiBlue chip cổ phần xanhBlue Book Sách xanhBlue-collar workers người công nhân cổ xanhBLUS residuals Số dư BLUS

Trên đây là 329+ từ vựng tiếng Anh siêng ngành tài chính tài thiết yếu được 4Life English Center (sarakhanov.com) hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Chúc bạn dành được điểm cao trong số kỳ thi sắp tới.