Giáo xứ các thánh tử đạo việt nam


*

Church-front


*

Trong tháng 10 năm 2021 này, mon Mân Côi, với sự chấp thuận của thân phụ xứ, bọn họ cùng hiệp ý:

Qua Chuỗi Mân Côi thường xuyên Cầu Cho quê nhà Việt Nam của chúng ta. Xin mỗi cá nhân hãy họn ngắm ít nhất một chục gớm Mân Côi mỗi ngày. Công ty chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đều tấm ảnh các mầu nhiệm chuỗi khiếp Mân Côi bằng tuy nhiên ngữ sống cuối nhà thời thánh để quý vị cụ về đến gia đình cùng đọc.

Bạn đang xem: Giáo xứ các thánh tử đạo việt nam

Giáo xứ sẽ mừng Lễ Đức mẹ Mân Côi vào Thánh Lễ 6g30 chiều sản phẩm công nghệ Năm, ngày thứ 7 tháng 10. Kính mời toàn bộ quý hội viên MC, và rất nhiều ai từng yêu quý kinh Mân Côi, đến tham gia Thánh Lễ này, để Tạ Ơn Đức Mẹ.Đặc biệt, vào Thánh Lễ này, sẽ có nghi thức Tận Hiến cho những Hội Viên Mân Côi mong trở thành Hiệp Sĩ Đức mẹ Mân Côi (cũng điện thoại tư vấn là Hiệp Sĩ Fatima).

Xem thêm: Phim Người Vợ Mạo Danh Trọn Bộ, Phim Người Vợ Mạo Danh

Vậy những hội viên nào ý muốn Tận Hiến toàn thân cho Đức Mẹ, xin liên lạc với ông Trưởng Hội Mân Côi Nguyễn Đức Khánh, phone # (512) 415-3077, trước ngày 26 tháng 9, để Tổng Hội kịp chuẩn bị Áo Hiệp Sĩ và bằng Tận Hiến.

*


"Bấy giờ, fan nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, nhưng mà thợ gặt lại ít. Vậy bạn bè hãy xin nhà mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38). Thật vậy, thôn hội ngày này đang thiếu rất nhiều các Tu Sĩ nam giới nữ. Có tương đối nhiều Nhà bái phải đóng cửa vì thiếu hụt Linh Mục, tu sĩ nam nữ để phục vụ. Phụ vương Chánh xứ kêu gọi chúng ta trẻ, hãy nguyện cầu và khám phá về chính mình để nhận ra những ước mong mỏi của mình. Nếu các bạn có ý ngay lập tức lành và ước muốn xả thân phục vụ Chúa cùng tha nhân, hoặc vào Nhà dòng hoặc Triều, xin hãy bạo dạn đến với Ngài bất kể lúc nào nhằm Ngài bao gồm dịp share những bước đường nhằm các bạn có thể trở đề xuất công cụ của Chúa.

"Then He said to lớn his disciples, “The harvest is abundant, but the labourers are few; so ask the Master of the harvest khổng lồ send out labourers for His harvest.” (Matthew 9:37-38). Indeed, our society today is in need of many religious brother & sister. So many churches have closed their doors because of the lack of priests và nuns to lớn celebrate the Sacraments or serve spiritual needs. Father Lê-Minh appeals to you – the youth, to lớn pray & discern yourself to recognize your goals and desires in life. If you have a will and desire lớn serve God & His people, either in a Monastery or in our Diocese, please boldly come lớn Father Lê-Minh anytime, so that Father Lê-Minh can share/provide any help or guidance for you khổng lồ become God"s instruments.